Петиция

Милен Михайлов пиши до автора 23.06.2013г.

Петиция за отмяна на чл. 417 от ГПК и въвеждане на законова възможност да се обжалват всички действия на съдебните изпълнители, които засягат правата и законните интереси на страните

*личните Ви данни няма да се използват за други цели, освен за гражданската инициатива

Настоящата петиция е организирана от Неправителствената организация "Център за човешки права", представляваща Фондация за осъществяване на общественополезна дейност, представлявана от адвокат Милен Михайлов.

1. Цел на петицията

Ограничаване на частните съдебни изпълнители (по-долу ЧСИ) посредством въвеждане на законови механизми за обжалване на техните действия, с цел защита правата на длъжника в изпълнителното производство.

Отмяна на чл. 417 от ГПК, който дава право на банките и на други оправомощени лица да нарушават основни човешки права, гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека, като провеждат изпълнително производство (дело) преди разглеждането на исково дело от съдия с участието и на двете страни – кредитор и длъжник (чл. 6 и чл. 13 от ЕКЗПЧ, които членове гарантират правото на справедлив процес и на ефективни средства за защита).

2. Направено до момента

Омбудсманът на Р България г-н Константин Пенчев сезира Конституционния съд с искане да бъде обявен за противоконституционен чл. 417, т. 2 от ГПК, който е причина много българи да пострадат, тъй като дава право на банките (държавата и общините) да се снабдят с изпълнителен лист, преди да е разгледано от съд делото на длъжника, в рамките на което той да защити своите права.

Както г-н Пенчев сам споделя в сайта на Омбудсмана на Р България, той бе победен от банковото лоби и не можа да постигне обявяването за противоконституционен на чл. 417 от ГПК.

3. Нашите искания

3.1. Отмяна на привилегиите на банките и на другите правоимащи лица по чл. 417 от ГПК.

3.2. Въвеждане на законова възможност да се обжалват всички действия на съдебните изпълнители, които засягат правата и законните интереси на страните.

4. Заключение

С настоящата петиция приканваме да се обединим за защита на гражданските си права и за постигане на визираните в т. 1 цели, тъй като всеки българин е потенциално застрашен от произвола на банките, частните съдебни изпълнители и другите правоимащи лица по чл. 417 от ГПК.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПРИКАНВАМЕ ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДА ПОДПИШАТ ТАЗИ ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦИЯ, КАТО ТЯ ЩЕ БЪДЕ ВНЕСЕНА ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ В ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ПОДКРЕПЕТЕ ЕДНА НАЦИОНАЛНА КАУЗА!

 

виж цялата информация
Име *
Фамилия *
e-mail *

държава:*
град:*
Не искам имената ми да се публикуват в сайта
Подписали: 3676 Списък
Коментари по темата
МАРИЯ ПОПОВА(ПЕНСИОНЕР):
23.06.2013 г.
ПО НАЙ БЪРЗИЯТ НАЧИН ДА СЕ ОГРАНИЧАТ ПРАВАТА НА ТЕЗИ ОБИРДЖИИ. ИМА И ПО ИНТЕЛИГЕНТНИ НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИ КЪМ ДЪРЖАВАТА СУМИ. ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ СЕ ПОДАВА КЪМ ОБЩИНАТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕСРОЧЕНО ВРЕМЕ (МОЖЕ ДА Е БОЛЕН, ДА ОТСЪСТВА И Т.Н.) И ДА МУ СЕ ОГРАНИЧАТ ВСЯКАКВИ ИЗДАВАНИЯ НА ДОКУМЕНТИ, ИЗЛИЗАНИЯ В ЧУЖБИНА, ПЛАЩАНИЯ. АКО В МОМЕНТА ПО ВНЕЗАПНО ВЪЗНИКНАЛИ ПРИЧИНИ ВЪЗНИКНЕ НЕ ПЛАЩАНЕ, СУМАТА ДА СЕ РАЗСРОЧИ ИЛИ ПРЕДОГОВОРИ.
виж цялото мнение
Гост 1:
23.06.2013 г.
Имаме си една поговорка - БАЙ МИ БАБО МЕЧКА ДА НЕ МЕ СРЕЩА!!! Та и тия разбойници, така наречените Частни Съдебни "Испълнители" - ЧСИ!!!!!!!!!!! Тия хора могат абсолютно безнаказано да ви затрият от лицето на земята, без да им мигне окото!!! Дошъл е момента на тях да им отнемат правата, а държавата може да се оправя и със държавните такива!!!!!!!!!!!!! :((((((((((((((((((((((((((
виж цялото мнение
Гост 2:
23.06.2013 г.
тези хора направо те убиват икономически и психически
виж цялото мнение
Гост 3:
23.06.2013 г.
Нужна е промяна в Закона за Задълженията и да има наказателно производство с/у нелоялните длъжници. По този начин Кредиторите ще имат адекватно правосъдие и ще бъде премахнат рекетьорският отдел ЧСИ! Неможе един длъжник да бъде съден и да има изпълнително решение с/у него -без да е видял очите на Съдията...
виж цялото мнение
Гост 4:
23.06.2013 г.
Не напразно ги наричат хиени. Защо, като няма частни съдилища, има частни съдебни изпълнители? Кой им даде право, кой ги измисли, има ли Конституция в България или не?
виж цялото мнение
Гост 5:
23.06.2013 г.
Моля,да се засегне и въпроса за банковите застраховатвли.е са не по-малко зло.Да се изисква от тях да се подписват декларации от застрахованото(задължително) кредитно лице,1е няма стари заболявания или че е съгласен с техните клаузи.Благодаря !
виж цялото мнение
Десислава Филипова:
23.06.2013 г.
Предполагам, че се възмущавате, че Ни застраховат задължително при вземане на кредит, със свързано с банката застрохавателно дружество и при клаузи, при които, хем плащаш застрахователна полица, хем тя е платена при условия, че застрахователното дружество няма да ти плати нищо
виж цялото мнение
Гост 6:
23.06.2013 г.
И аз съм потърпевш от такива неща...
виж цялото мнение
Гост 7:
24.06.2013 г.
ДА СЕ ЗАБРАНЯТ ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ СЪС ЗАКОН.
виж цялото мнение
Гост 8:
24.06.2013 г.
И аз съм потърпевша.И честно казано за мен по-голям беше психическия тормоз,да не говорим за унижението ,което претърпях ,когато пристигна запора ми във фирмата,в която работя!
виж цялото мнение
Гост 9:
24.06.2013 г.
Крайно време е!
виж цялото мнение
Гост 10:
24.06.2013 г.
Потърпевш съм от тези кръвопийци . Това го няма и в средновековието...
виж цялото мнение
Гост 11:
24.06.2013 г.
Не само това, но и да бъде записано,че при отмяна на незаконни действия на ЧСИ от съда, ЧСИ да бъде задължен със същия съдебния акт да възстанови всички разходи по жаленето-за ДТ, адвокат и тн, а не да се налага да се води отделно дело-което би отнело години,. Второ-да отпадне таксата за окомплектоване на жалбата до съда-с тази такса ЧСИ печели, дори и да върши незаконни действия-защото за да жалиш, трябва да му платиш таксата по т.8.
виж цялото мнение
Гост 12:
25.06.2013 г.
Трябва и кредиторите да носят отговорност, т.е. когато има ипотека, всеки да отговаря до размера на ипотека. На ЧСИ трябва всяко действие да се обжалва, в момента над тях е Господ. И задължително отпадане на целия член 417.
виж цялото мнение
Гост 13:
25.06.2013 г.
Привилигированото положение на държавата, като присъединен кредитор в изпълнителното производство е в пряко противоречие с конституционната равнопоставеност на субектите. Аналогично е и положението на държавните учереждения, общините и банките , като титуляри на вземане, установено със счетоводно записване - извлечение от счетоводни книги по чл.417, т. 2 ГПК.
виж цялото мнение
Лидия Делирадева(Преподавател):
26.06.2013 г.
Линк към групата във Фейсбук, към която може да се присъедините, ако подкрепяте петицията: https://www.facebook.com/#!/groups/136131649926181/
виж цялото мнение
Гост 18:
27.06.2013 г.
Като юрист, имам наблюдение, че в България, пострадалите са около една трета от населението, може би даже половината, така, че присъединете се към групата във Фейсбук и разпространявайте информацията, че ние, гражданите на Република България не сме пионки в шахматната дъска на лобистките интереси на хора, избрани за депутати и станали милионери, като гласуват лобистки закони в интерест на определена прослойка.
виж цялото мнение
Гост 19:
28.06.2013 г.
Кога ще бъде внесена петицията в Народното събрание? Имам предвид, че вече има доста подписи,а през август парламента не заседава, така,че няма смисъл да се отлага прекалено. Също така-е важно да публикувате отговора на петицията, ако има такъв.
виж цялото мнение
Гост 24:
28.06.2013 г.
относно ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПРОИЗВОЛА НА БАНКИТЕ И ВСИЧКИ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 417 ОТ ГПК Подкрепям петицията за отменяне/замяна на анти Конституционен под Законов текст (и съответни некоректни тълкувания) в ГПК (чл. 417) чрез нов изричен под Законов текст, който коректно да конкретизира писмения Закон Върховен и Главен: Конституцията на Република България. Актуално валидната Конституция на Р.Б., известна още като "действаща", в съществен смисъл е Единствен писмен и най-общ Закон регулиращ "справедливо", ако и несъвършенно, конкурентни права на различни видове лица представляващи/носещи права и отговорности. Конкурентност - в смисъл само на едновременност, а понякога и на състезателност, на конфликтност или "игра с нулева сума". Чл. 19 от Конституцията постулира Равнопоставеност в отношенията (и в отношение към отношенията) между различните видове конкурентни лица. Много по-рано, обаче, на база фактическа реалност, правна традиция локална и световна, чрез правни презумпции, както и изрично в Преамбюла на Конституцията и нататък се разбира, естествено, че Принципиални носители на права и отговорности под Конституцията са Човешките Индивиди Граждани физически лица. Този вид лица, всички заедно, конституират Народа Суверен, заради Който и които съществува държавност, Конституция и законов ред. (Който Суверен, впрочем, би могъл да промени актуалната Конституция по установения Законов ред чрез свикване на референдум за Велико народно събрание). Всички други видове лица са (значими, но) вторични, производни и обслужващи (търговски фирми, юридически лица, групи, дружества, организации, партии и т.н., колкото и да са големи или влиятелни) в сравнение с лицата Принципиални: Граждани Човешки Индивиди. "Законодателният" орган (обикновено) Народно събрание е по същество Подзаконодателен орган, защото няма право съществено да променя действащия Закон Конституция - нито пряко, нито чрез текст (тълкуване) в някои от под-закони на Конституцията, напр. в ГПК или НПК. За Петицията и изобщо - добре би било да се разпознава и прилага ценното в актуалната Конституция на Р.Б., в Локалния Закон, преди да се "тича за помощ" за защита на Човешки Права от трансгранични закони/институции/авторитети - на Европейския Съюз или други. В Конституцията на Република България е казано немалко за хуманизъм и права и отговорности на човеци, човечество и граждани, по отношение на здрав разум, добра съвест, собствено мнение и изразност, собствена частна собственост (материална) и т.н. Длъжностни лица с юридическа квалификация би трябвало сами да разбират, (длъжни са - служебно и граждански) (частичната) Йерархична наредба по Значимост на декларации, определения, условия и правила в Закона "Конституция на Република България" и в Негови под-закони, независимо дали обикновено Народно събрание или друг "законодателен" орган, поради нехайство, некомпетентност, умишлено или друга причина е деформирал (в частност) чл. 417 от ГПК, така че да "позволява", поощрява или натрапва нарушения на Закона Конституция, да "позволява" и натрапва логически противоречия, и/или (грешно) прилагане на такива противоречия към казусни данни, с резултат нарушаване не само на чл. 19 от Конституцията, но и на тези по-висши Нейни гаранции за права на Граждани Човешки Индивиди избиратели данъкоплатци, на Принципиалните носители на права, на така наречените "крайни потребители", без които са немислими законосъобразно търсене на стоки и услуги... клиентите, доставки и доставчици, немислими са законосъобразни "пазар" и "пазарна икономика". Длъжностните лица с професионална правна култура, както всички останали, не живеят в информационен вакуум. Длъжни са да могат да разпознават и да се противопоставят, според конкретните обстоятелства, на случаите на груба Правонарушителна и Ущетителна Неравнопоставеност (Злепоставяне) на лица, Антиконституционна под Конституцията на Република България, на първо място в случаи на отношения между Човешки Индивид и нечовешки, между Гражданин и негражданин (търговска фирма, неформално или формално дружество, юридическо лице, извънсъдебен "частен съдебен изпълнител" и т.н.). Някои ЧСИ, ако не всички, знаят, че нарушават Закона и причиняват щети чрез извънсъдебен произвол, а и чрез подаване в независимата Съдебна система на заблуждаваща информация. Пазете се от ЧСИ № 858 Уляна Димоларова, която в публично интервю агитира, пропагандира и злепоставя масово гражданите, включително свои колеги, с твърдение, че ГПК (Граждански Процесуален Кодекс) е "Библия" за всички частни съдебни изпълнители. На 24 януари 2013 г. срещу системен (криминален) произвол, в частност от страна на ЧСИ 858, е внесена жалба в Софийска Градска Прокуратура, вх. номер 641/13. Апропо, "частен съдебен изпълнител" е квалификация утвърждавана от изпълнителната власт, от Министерство на правосъдието, за физическо лице, което успешно е взело съответен изпит. Тази квалификация категорично Не значи Съдия, въпреки че битува подобна заблуда, подхранвана от някои ЧСИ и "фенове лобисти". Когато конкретен ЧСИ извънсъдебно праворарушава и ущетява Човешки Индивид или някое друго лице, извършва престъпление също срещу Независимата Съдебната Система -- противоправно изземвайки Нейни правомощия и отговорности. Така повече или по-малко ЧСИ компрометира (доверието на Гражданите в) независимата Съдебна система и разхищава време, пари и прочее ценни ресурси на Граждани, данъкоплатци, институции, държава. В съществен смисъл НПК (Наказателно Процесуален Кодекс) заслужава внимание Преди ГПК - с голямата Значимост на посочени там правонарушителни действия или бездействия с особено Значими (тежки, негативни, "наказателни") последствия -- за потърпевши на престъпления и за извършители на престъпления. На този фон, когато един ЧСИ се позовава на чл. 417 от ГПК като (уж достатъчно) основание за извънсъдебна принуда срещу Човешки Индивид, абстрахирайки се от съществени факти за конкретния случай, абстрахирайки се също от предходните 416 члена в ГПК, от целия НПК и от техния Основен (бащин, майчин) Върховен Закон Конституция, и на база такова некомпетентно и Антиконституционно "становище" действа извънсъдебно принудително/наказателно/репресивно, ЧСИ извършва груба злоупотреба със служебни и прочее възможности за злоупотреба. Извършва гежко престъпление. Изпълнител на изпълнителна власт (ЧСИ - самостоятелно, или в комбина с търговско дружество, банка и т.н.) се самопоставя * над Конституцията на Република България * над Конституционни и прочее Индивидуални Човешки Права * над правата/правомощия на Независимата Съдебна Система * над Цивилизационни международни закони (!!!!) Друга забележка по фразеологията на Петицията, подкрепяйки нейните основания и цели. Терминът "длъжник", от Недоказани в Съд претенции на ищец/ исщци, е възприет безкритично в Петиция за защита на ответници от извънсъдебен и прочее произвол от страна на ищеца/исщците. Ищецът би могъл да греши неволно, като техническа грешка, или нарочно. Нататък по веригата от зависимости - също. Ищецът е успял да "зомбира" и въвлече във свои фразеология и твърдения - инсинуиращи, но недоказани в независим Съд или при условия на равнопоставеност, Петиция адвокатираща за онеправдани ответници (!). Този аспект, в сегашния текстов вид, представлява неуместен уклон, слабост или "автогол" на Петицията и би било добре да бъде редактиран. още инфо 2013 г. Омбудсман на Република България Константин Пенчев: Топлофикация е произвол срещу гражданите и държавата 2012 Гражданска петиция по повод произвола на Топлофикация, до 41то Народно събрание 2011 "Бандитска Топлофикация" от Емил Измирлиев, копия на книгата са изпратени до депутати в 41то Народно събрание и до изпълнителната власт 2011 Комбина Топлофикация София ЕАД, ЧСИ и Банки (УКБ и ДСБ) срещу пълноправен Човешки Индивид Гражданин безупречен клиент на Банките: http://banditskatoplofikacia.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=637751&df=46&dflid=3 2006 ЕК Директива 2006 2005 Д-р Радко Ханджиев, председател на Асоциация на данъкоплатците в България, открито писмо за произвола от страна на Топлофикация Референдум: ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПРОИЗВОЛА НА БАНКИТЕ И... www.bgreferendum.bg ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ ПРОИЗВОЛА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ПРОИЗВОЛА НА БАНКИТЕ И ВСИЧКИ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 417 ОТ ГПК
виж цялото мнение
Гост 25:
28.06.2013 г.
Друга забележка по фразеологията на Петицията, подкрепяйки нейните основания и цели. Терминът "длъжник", от Недоказани в Съд претенции на ищец/ исщци, е възприет безкритично в Петиция за защита на ответници от извънсъдебен и прочее произвол от страна на ищец/исщци. Ищецът би могъл да греши неволно, като техническа грешка, или нарочно. Нататък по веригата от зависимости - също. Ищецът е успял да "зомбира" и въвлече във свои фразеология и твърдения - инсинуиращи, но недоказани в независим Съд или при условия на равнопоставеност, Петиция адвокатираща за онеправдани ответници (!). Този аспект, в сегашния текстов вид, представлява неуместен уклон, слабост или "автогол" на Петицията и би било добре да бъде редактиран.
виж цялото мнение
Гост 34:
30.06.2013 г.
Защо и как, според уважаван юрист бивш народен представител, под действащата от 1991 г. Конституцията на Република България са правно нищожни такива неща като: искания, щения, "закони" и мераци на Топлофикация, Граждански процесуален кодекс, Софийски районен съд и други. Чудесен образец за Отговор по искова молба по чл.415 от ГПК http://against-toplofikatsiya.blogspot.com/
виж цялото мнение
Гост 35:
30.06.2013 г.
Не съм съгласен с дадените правомощия на събирачите на дългове и смятаме,че начина по който си събират сумите е некоректен и изолзват нечестни методи за връчване на съобщения,като се ориентират дали лицата си знаят правата или не.Пример:идва съдебния изпълнител с антуража си и лъже че не може да открие лицето на адреса посочен и общоизвестен,няма връзка с телефона за контакт,и оформя предпазливо протокола за връчване на събщението с което вече започва действията по събиране на задълженията,като предварително пита какво е образованието ти и дали имаш юридическо образование.Явно е,че смятат хората за неграмотни и глупави,без прво на защита и правят коментар,че забогатяват на гърба на нещастниците.
виж цялото мнение
Гост 36:
30.06.2013 г.
Има по нормални начини за събиране на дългове,а не такива които прилагат скъдебните изпълнители.Трябва да се промени законодателството и да не им позволяваме да забогатяват на наш гръб.Все пак говорим,че живеем в цивилизована държава и сме демократи.
виж цялото мнение
Гост 39:
30.06.2013 г.
Всички сме наясно,че ни лъжат тези отвратителни монополисти и въпреки това искат да им плащаме въздуха по доста високи цени.Аз не съм съгласна и за това ми направиха запор на сметките.Подкрепям напълно тази петиция и дано фалират всичките!!!
виж цялото мнение
Гост 42:
30.06.2013 г.
Предлагам и подкрепям и инициатива за приемане на закон за несъстоятелността на физически лица.
виж цялото мнение
Гост 43:
01.07.2013 г.
Крайно време е да се спре произвола на банките и дадените им неорганичени права да дъдат приведени в съответствие с конституцията и общочовешките норми.
виж цялото мнение
Гост 46:
01.07.2013 г.
познавам хиляди българи който са страдали от тези уроди.познавам семейства който са теглили кредити за да имат жилище и накрая ги изхвърлят на улицата.осъждат те без да знаеш.нека ги забранят с закон.
виж цялото мнение
Гост 47:
01.07.2013 г.
Първо Законът трябва да стане изрично ясен, че квалификация ЧСИ сама по себе си Не означава независим Съдия/Съд/Съдилище, а означава изпълнител на конкретни Съдебни заповеди, решения и поръчки, включително за съдебни куриерски услуги, според ГПК, но не според чл. 417, игнорирайки всички предусловия, а започвайки поне от чл. 1 на ГПК и продължавайки добросъвестно със следващите. Законът трябва изрично да инкриминира симулиране, имитация или фалшификация от страна на ЧСИ на законните правомощия на независим Съдия/Съд/Съдилище. Да, Камарата на Частните съдебни изпълнители е своего рода гилдия, профсъюз и клуб за специфични интреси. Като такава е длъжна да се самоконтролира, на какъвто самоконтрол само, същевременно, гражданите и държавата не могат и не бива да разчитат. Би трябвало изпълнителната власт Министерство на правосъдието, която издава "дипломи" за ЧСИ, да контролира дейността на всички ЧСИ, които е утвърдила, но май по-скоро участва в масовите ЧСИ Закононарушения, вместо да ги спира, разследва чрез прокуратурата и внася обвинения в компетентен независим Съд. Десислава Филипова 29.06.2013 г. Считам, че трябва да се инкриминира /т.е. да се създаде член в Наказателния кодекс/, действията на частните съдебни изпълнители, с които се извършва принудително изпълнение върху несеквестируеми имущества! Също така, трябва независим от Камарата на частните съдебни изпълнители, да разглежда жалби срещу техните действия и да е компетентен при нарушения, да отнема правото на ЧСИ да работи като такъв. Иначе се получава, че "гарван гарвану око не вади" Трябва да се обединим и около тези предложения! Пишете и предлагайте и вие, какви конкретни искания да имаме срещу ЧСИ пред институциите на Република България!
виж цялото мнение
Гост 48:
01.07.2013 г.
Да се въведе Закон за Фалит на физически лица по ирландския модел справка Любо Христов
виж цялото мнение
Гост 49:
02.07.2013 г.
Слабост на закона за частните съдебни изпълнители е и чл 73 ЗЧСИ-където е посочено, кои са компетентни да подават жалби до съда срещу решенията на дисциплинарния състав, особено при отказ за налагане на дисциплинарна санкция срещу ЧСИ. Неверояятно-но гражданинът-подадел на сигнал(жалба)-срещу ЧСИ -не е сред оправомощените да жали акта на дисциплинарния състав-например когато последния откаже да наложи дисциплинарно наказание. Освен това дисциплинарно производство трябва да може да се отпочва и от инспектората към Министъра на правосъдието, и последния-като независим орган да налага санкции-каквато власт има по отношение на ДСИ. В момента едва ли можем да очакваме камората-синтактична грешка-камарата на ЧСИ да се държи като друг, освен като съсловна профсъюзна организация.
виж цялото мнение
Гост 51:
02.07.2013 г.
Противоконституционен e чл. 417, т. 2 от ГПК
виж цялото мнение
Гост 52:
02.07.2013 г.
подкрепям правителството на Орешарски !
виж цялото мнение
Гост 53:
02.07.2013 г.
ЧСИ са надправови, надконституционни и наддържавни. Повечето такива фирми се държат от бивши милиционери.
виж цялото мнение
Гост 57:
02.07.2013 г.
Има още много какво да се добави в петицията, особено по отношение на равнопоставеността, какви са тези "общи условия" на банките и други. В крайна сметка те са магазини за стоката "пари" и като такива, следва да се подчиняват на общи търговски, а не специални условия
виж цялото мнение
Гост 65:
04.07.2013 г.
Подкрепям исканията в петицията. Крайно време е произволът на банките да бъде спрян от държавата.
виж цялото мнение
Гост 66:
04.07.2013 г.
Подкрепям. Да спрем игричките на банките, да продават на себе си имоти на длъжници о занижени цени.
виж цялото мнение
Гост 71:
05.07.2013 г.
до Гост 02.07.2013 г. Метафорично може да са "над", но де юре и де факто действия грубо нарушаващи Конституционни права са действия незаконни, престъпни и противоконституционни. Дължностните извършители на такива престъпления, както и бездейно съучастващи длъжности лица, са част от проблема. Милиционерската еднопартийна диктатура 1944-1989, наложена с военна агресия от бившия ссср, е нелегитимна и престъпна, под Конституцията на Република България и закони на ЕС и международното право. В този смисъл има поне две решения на Народното събрание, от 2001 и 2009 г. Гост: 02.07.2013 г. ЧСИ са надправови, надконституционни и наддържавни. Повечето такива фирми се държат от бивши милиционери.
виж цялото мнение
Гост 72:
05.07.2013 г.
podkrepqm peticiqta
виж цялото мнение
Гост 73:
06.07.2013 г.
БЕЗУМИЯТА КОИТО СЕ СЛУЧВАТ В БГ НЕ СА СЛУЧАЙНИ ИДЕЯТА НА ШАЙКАТА ЧСИ Е ДА ОТНЕМАТ ВСИЧКО КОЕТО МОГАТ И КОЕТО ТИ ДАВА УСЕЩАНЕТО ЧЕ СИ ЧОВЕК РАБОТА ДОМ СЕМЕЙСТВО САМОЧУВСТВИЕ ....ИМАШ ЛИ ЕДНО ОТ ВСИЧКО ТОВА ТЕ НЕ МОГАТ ДА ТЕ ПОБЕДЯТ И ТУК Е ТЕХНИЯ ПРЕСТЪПЕН ЗАКОН ОТНЕМАНЕ НА ВСИЧКО ПЪЛНОТО ТИ СМАЗВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПСИХИЧЕСКИ ЗА ДА НЕ МОЖЕШ И ДА НЕ ЖЕЛАЕШ ДА СЕ БОРИШ. АЗ ПРЕЖИВЯХ ВСИЧКО ТОВА. ДОВЕДОХА МЕ ДО РЪБА НО НЕ СЕ ПРЕДАДОХ И ТОВА ПРОДЪЛЖАВА И ДО ДНЕС НО НЕ СЕ СТРАХУВАМ ОТ ТЯХ НЕ СЕ СТРАХУВАИТЕ И ВИЕ ХОРА . ТОВА Е НАЙ- СИЛНОТО ИМ ОРЪЖИЕ ДА НИ Е СТРАХ! НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ! ТЕ СЕ СТРАХУВАТ ОТ СМЕЛИТЕ И ИМА ЗАЩО СМЕЛИТЕ ХОРА СА СЪЗДАЛИ СВЕТА ........И ТЕ ЩЕ ГО УПРАВЛЯВАТ!
виж цялото мнение
Гост 74:
07.07.2013 г.
Желая успех на тази инициатива!
виж цялото мнение
Гост 75:
07.07.2013 г.
promqna na zakona za po4inali lica s zaem i tehnite naslednici................
виж цялото мнение
Гост 76:
07.07.2013 г.
promqna na zakona za po4inali lica i tehnite naslednici
виж цялото мнение
Гост 77:
07.07.2013 г.
stiga debeloochie
виж цялото мнение
Гост 78:
07.07.2013 г.
Нека имената ми да се виждат в сайта. Не съм длъжник нито на банка, нито на институция, нито пък на частно лице и знам какво подписвам.
виж цялото мнение
Гост 79:
07.07.2013 г.
Правомощията на ЧСИ са в ГПК. Лобито им в тройната коалиция беше доста добро и прокараха доста безумни текстове, които да улеснят "работата" им. Призовката се закача на вратата на длъжника и се счита за връчена. Ако те няма един месец вкъщи оставаш изненадан като се върнеш. Това е най малкия проблем.Изпълнителното дело може да се обжалва само пред Окръжен съд, чрез ЧСИ, но това не спира изпълнението. Има и други и други дивотии, които е трудно да бъдат описани в няколко реда. УСПЕХ!!!
виж цялото мнение
Гост 80:
08.07.2013 г.
дано успеем
виж цялото мнение
Гост 81:
08.07.2013 г.
цитат от по-горното мнение-"Изпълнителното дело може да се обжалва само пред Окръжен съд, чрез ЧСИ, но това не спира изпълнението." До ви допълня-много малко действия на ЧСИ могат да бъдат обжалвани. А ней-много ме дразни,че за да обжалвам незаконни действия на ЧСИ следва да платя такса на същото това ЧСИ по т 8 от тарифата-факт е,той печели и от незаконни действия-ако върши незаконни действия трябва да му платя такса за да жаля негови незаконни действия-т8 от тарифата. И да отменят незаконните му действия таксата по жалене не подлежи на възстановяване. Значи-да сметнем-ако ЧСИ си е надписал незаконно 300 лева-например-таксата по жалаене пред съда, таксата, която прибира самия ЧСИ по т 8, и разноските за адвокат обезмислят жаленето, защото и да бъдат отменени незаконно начислени такси, няма правило ЧСИ да плати това, което си дал за жалене на незаконни негови действия-като такси и разноски, а трябва да водиш отделно дело-което отказва хората. В ЗАКЛЮЧЕНИЕ-ЕКСПЕРИМЕНТА ЧАСТНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ СЕ ПРОВАЛИ. СЧИТАМ,ЧЕ ИСКАНЕТО В БЪДЕЩЕ Е ИЗОБЩО ДА НЯМА ЧАСТНО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, а съдебното изпълнение да се върши само от държавни съдебни изпълнители-където все пак има ред и правила. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ-НЕДОВОЛСТВОТО Е ОТ ЧАСТНОТО, А НЕ ОТ ДЪРЖАВНОТО СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ИМА ЗАЩО. Защо никой не недоволства от държавните изпълнители-защото там има ред, правила, и контрол(например от инспектората на МП-който държи в страх ДСИ, но явно не и ЧСИ), нищо, че се работи по същия некадърно написан нов ГПК
виж цялото мнение
Гост 82:
08.07.2013 г.
Искам да се допълня-доколкото разбирам авторите на Петицията са подготвени юристи. Да ви питам-готови ли сте да оспорите т 8 от тарифата по съдебен път, и то още тази седмица да бъде подадена жалбата-казусът не е сложен, и разходите ще бъдат 10 лева -за жалбата до ВАС и 20 лева за обнародване в ДВ? Ето текста от тарифата,които предлагам да бъде оспорен " 8. За изготвяне на копие от изпълнително дело се събира такса 10 лв. Забележка. За изготвяне на препис на изпълнително дело и предоставянето му на компетентния съд се събира такса 20 лв. " .Дали има желаещи да оспорят т8-въпросните 24 с ДДС лева такса към ЧСИ за жалене на негови действия за пълно безобразие. Не става въпрос в сумата , а в принципа-а ако бъдат отменени незаконни негови действия разходите по жалене няма да ни бъдат върнати. не е редно да плащам 24 лева къмЧСИ -защото излиза,че той печели, ако върши незаконни действия-печели такса за жалене на негови действия
виж цялото мнение
Гост 83:
08.07.2013 г.
ЧСИ в България са може би най-наглите и легални крадци. Всички, които познавам са милионери или поне много богати и тези им приходи са недоказани изцяло. За разлика от тях ДСИ, които упражняват същата професия са бедняци. ЧСИ са и най-често срещаните нарушители на закона като имат правен чадър в лицето на окръжните съдилища. Най-често срещани нарушения са: произнасяне по въпроси, по които са некомпетентни; натоварване на длъжниците с разноски, които не е необходимо да бъдат правени; натоварване на длъжниците с несъществуващи и недължими разноски и много други. Има и още една особеност в работата им - те получават лъвски пай от изпълнителните дела, макар да нямат ресурс да ги обработят и особено от банки и кредитни институции. Защо е така е ясно - те могат безотчетно да дават подкупи на банкови служители на възлови постове от които зависи разпределението на изпълнителните дела. Изобщо това е тумор в съдебната система на България и колкото по-бързо бъде изрязан толкова по-добре.
виж цялото мнение
Гост 85:
08.07.2013 г.
smitam 4e ako 4ovek go sakratiat ot rabota iniam nikakvi doxodi tova li trabva da se napravi
виж цялото мнение
Гост 86:
08.07.2013 г.
ЗЧСИ с изменения 2005-2010 е Антиконституционен ЗЧСИ: Закон за частните съдебни изпълнители За съжаление организиран престъпен терор от търговски монопол и/или банка в комбина с ЧСИ е практически възможен и без участие на Съд (както и с участие на безучастен). Възможности за такива разновидности произвол са гарантирани от откачения от Конституцията ЗЧСИ (Закон за частните съдебни изпълнители). Откачен чрез законови мутации през периода 2005-2010 г. Според както ЗЧСИ е "велико" мутирал след 2005 г. без участие на каквото и да е Велико народно събрание, ЗЧСИ дефинира 4та Държавна Власт, независима от Конституционната Трета Държавна Независима Власт( Съдебната). Пряк възложител на ЧСИ за принудителни изпълнения би трябвало да е ни-повече-ни-по-малко Съдебната система - едно или друго Съдилище/Съд/Съдия, но не. Според откачения лъже Закон за ЧСИ 2005-2010, възложител на изпълнение за принуда/запор/вземане може да е всяка "заинтересована страна". Споменава се за "изпълнителен лист" без квалификация Съдебен. Резонно подразбирания смисъл за Възложител на ЧСИ изпълнение е Съд, Съдилище или поне Съдия, но за този смисъл, тези думи, са всячески избегнати. Като квалификация Индивидуалните ЧСИ се утвърждават от Министерството на правосъдието - институция която е част от изпълнителната държавна власт и не е (държавно) Съдилище (конкретнитe или видове Съдилища са изброени изрично в Конституционната Глава шеста за Съдебната власт, там са изброени и длъжностите съдии, прокурори и слдователи, но никакви "съдебни изпълнители", било то държавни или частни.). ЧСИ се контролират /уж/ пак от там, от Инспекторат в част от държавната изпълнителна власт, в Министерство на правосъдие. ЧСИ се контролират и от Камара профсъюз братство дружество клуб или синдикат на ЧСИ, чието имущество, на Камарата, може да идва от източници между които "дарения" и "други", тоест може да пристига или се взема от всякакви източници на неправомерно влияние, или от лица потърпевши на извънсъдебен произвол с марка ЧСИ. ЧСИ са вид държавна власт, но не отговарят пред държавата (в ЗЧСИ има и такъв текст). Прилаганият сега ЗЧСИ 2005-2010 е грубо несъвместим с множество императиви на действащата Конституцията на Република България (от 1991). Измененията и допълнения на ЗЧСИ през периода 2005-2010 са фрапантно некомпетентно изготвени и/или (по-вероятно) са изготвени и утвърдени умишлено престъпно, Антиконституционно. Такива законови изменения, и утвърждаването им, минават през проверки от стотици лица с юридическа квалификация и професионален опит в Министерството на правосъдието и други институции. Всички те са длъжни да знаят как се разбират, прилагат и евентуално конкретизират в нови (под) закони Върховите Разпоредби, тези на Върховния Закон "Конституция на Република България". Важи не по-малко за самите ЧСИ, които според "техния си" ЗЧСИ, естествено, биват утвърждавани за ЧСИ след конкурс с изрични изисквания за висше юридическо образование и други съществени професионални квалификации и опит. ЗЧСИ, с измененията през годините 2005 до 2010, е съществено Антиконституционен. Дефинира Четвърта държавна власт, Втора независима съдебна, практически безконтролна, хибрид от всевъзможни "правомощия". Сезиран ли е Конституционният съд по този повод?
виж цялото мнение
Гост 89:
09.07.2013 г.
Съгласен съм напълно с текста на петицията и искрено се надявам най-после да се сложи край на този мутргенски произвол от страна на банки и частни съдебни изпълнители
виж цялото мнение
Lyudmil Stoychev:
10.07.2013 г.
СМЪРТ ЗА ВСИЧКИ ЧИФУТИ
виж цялото мнение
Lyudmil Stoychev:
10.07.2013 г.
СМЪРТ ЗА ВСИЧКИ ЧИФУТИ
виж цялото мнение
Гост 91:
10.07.2013 г.

ЧСИ - НОВИТЕ МУТРИ НА БГ

виж цялото мнение
Гост 92:
10.07.2013 г.

ИМАХ ДРЕБЕН БИЗНЕС И ВЪВ ВРЕМЕТО ТЕГЛИХ ТРИ БАНКИ. ДОЙДЕ КРИЗАТА И ФАЛИРАХ. НЯМАХ ВЪЗМОЖНОСТ, КАКТО И СЕГА, ДА ОБСЛУЖВАМ КРЕДИТИТЕ СИ. ДАДОХА МЕ ОТВСЯКЪДЕ НА ЧСИ И СТАНА СТРАШНО. ОТВСЯКЪДЕ МИ НОСЯТ ЗАПОРИ, ИЗВЕСТИЯ И Т.Н И Т.Н. ВСЯКО ЗАВЕДЕНО ДЕЛО Е СЪПРОВОДЕНО С ХИЛЯДИ ТАКСИ И ТАКСИЧКИ И ВСИЧКО ТОВА ДОПЪЛНИТЕЛНО УСЛОЖНЯВА ПОЛОЖЕНИЕТО МИ И НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ, ПОНЕ НА ТОЗИ ЕТАП. ЖИВЕЯ НА КВАРТИРА, С ДВЕ МАЛКИ ДЕЦА / на 10г. и 2.5г. /. ОБЩИЯ ДОХОД НА СЕМЕЙСТВОТО НИ Е ОКОЛО 1000 лв. КАТО СИ ПЛАТИМ РАЗХОДИТЕ И НИ ОСТАВА ПО МАЛКО И ОТ ПОЛОВИНАТА. А ТЕ /ЧСИ/ ИСКАТ ДА ТИ ВЗЕМАТ ВСИЧКО, НЕ ГИ ИНТЕРЕСУВА КАК ЩЕ СИ ИЗХРАНВАШ ДЕЦАТА. ТОЛКОВА СМЕ СЕ ОТЧАЯЛИ СЪС ЖЕНА МИ И НЕ ВИЖДАМЕ СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА. АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ, МНОГО ЩЕ СМЕ БЛАГОДАРНИ!

виж цялото мнение
Десислава Филипова:
10.07.2013 г.

Един познат нарече ЧСИ "държавни мутри", визирайки, че техния рекет е регламентиран от нашите закони, които са лобистки и създадени в интерес на бързото забогатяване на ЧСИ

виж цялото мнение
Гост 96:
11.07.2013 г.

Крайно време е някой наистина да помогне ! Банките и ЧСИ ни унищожават тотално ! Дори и когато искаш почтенно да си погасиш задълженията но си в затруднение - никой не иска да помогне с някакво решение като временно или каквото и да било друго.

виж цялото мнение
Гост 97:
11.07.2013 г.

Подкрепям инициативата и дано получи резултат.

виж цялото мнение
Гост 98:
11.07.2013 г.

Долу тези кожодери...

виж цялото мнение
Гост 99:
11.07.2013 г.

Банките трябва да работят като търговски дружества. Поемане на загубите а НЕ избиването им чрез лихви и такси, както и по строг контрол на лихвите и таксите. Не може в САЩ да има 100 и повече фалирали банки а тук да ги спасявае като плащаме за тяхната некадърност. 

виж цялото мнение
Гост 100:
11.07.2013 г.

Докога?

виж цялото мнение
Гост 101:
12.07.2013 г.

Трябва да се прекрати мародерството над хората от всички банки,подкрепям подписката и се надявам все повече хора да я подкрепят.

 

Цонев

виж цялото мнение
Гост 102:
12.07.2013 г.

Не са те чак толкова виновни бирниците ами и законите които им позволяват да обират така обеднялата ни нация. Аз също съм потърпевш. Просто ние живеем в една пародия на държава.

виж цялото мнение
Гост 104:
12.07.2013 г.

Хубаво е да се проучи и даде повече гласност на прецедента състоял се в Америка, където жител теглил кредит за жилище, но поради невъзможност да плаща вноските след време банката му взела жилището. Човекът спечелил делото срещу банката и запазил жилището си. В мотивите било обявено, че реално парите, които е теглил като кредит НЕ СА СОБСТВЕНОСТ ма банката и реално банката не е разполагала физически с тия средства! Следователно няма право да предявява претенции към реално движимо и недвижимо имущество каквото се явява жилището/къщата. Вероятно не описвам много коректно случая, защото не разполагам в момента с точен източник на информацията, но си заслужава да се изрови това дело. Факт е и, че американската съдебна система прави всичко възможно да неглижира случая и да не допуска позоваване на него в сходни дела!

виж цялото мнение
Гост 105:
12.07.2013 г.

Общочовешки морал  при писането и прилагането на законите!!!

виж цялото мнение
Гост 106:
12.07.2013 г.

Вместо "шушу-мушо" в Парламента и обмисляне на лобистки изменения в ГПК,лишаващи гражданите от правосъдие, правилното беше и ще бъде да се внесат именно поддържащи банковата стабилност изменения и допълниния в Закона за кредитнитге институции, като те да съдържат търсене на отгонворност за лошите кредити като се започне от Банков надзор и се завърши до конкретния кредитен специалист,дал предложението да се предостави лош кредит.Щетите за съответната банка от невърнати кредити да се разпределят и между служителите на същата, защото преобладаващо кредитите са лоши още при предоставянето им.Събиране на кредити със сила и натиск е бумерангът, който рано или късно се връща при съответната банка и нейния имидж. Стриктното спазване на 3 бр. наредби към ЗКИ, нямаше да доведе до необходимост от тези чужди на правото изменения на ГПК.

 

виж цялото мнение
Гост 107:
12.07.2013 г.

...тия вонящи офис-плъхове, много скоро ще се наложи да ги извадим от дупките, само още малко трябва...

виж цялото мнение
Гост 108:
12.07.2013 г.
"hell happens when the evil of the world exceeds our belief that we can conquer it"
виж цялото мнение
Гост 109:
12.07.2013 г.

В България ,няма банки,има лихвари ! И като се протестира в София срещу олигарси и лобисти не се ли замислят ,че най-голямият такъв е Левон Хър-мър... , който никой в последните 20 години не го пита от къде ?защо ?как ? Дерат ни кожите ,но си траем !!!

виж цялото мнение
Гост 110:
12.07.2013 г.

Кога ще се сложи край на тези кожудери Мамич.... им !!! 

виж цялото мнение
Гост 111:
12.07.2013 г.

Tova, koerto pravqt bankite e pulen absurd i az podkrepqm tazi peticiq na 100 %. Akomoga da buda polezen s ne6to imate email-a mi

виж цялото мнение
Гост 112:
12.07.2013 г.

Подкрепям петицията!

виж цялото мнение
Гост 113:
12.07.2013 г.

Краино време е да се прекратят своеволията на банките и ЧСИ!И нека се ограничат малко правата на чси не може така да си разбиват и влизат в имоти на длъжници

виж цялото мнение
Гост 114:
12.07.2013 г.

Присъединявам се към тази група и ще дам всичко от себе си да приключи това обирджийство .Ще ми се да живеем отново нормално и да се радваме на децата си -то сега е кошмар да чакаш всеки момент да ти се появи на вратата съдия изпълнителя и да не можеш да реагираш -недай си боже да не си в имота си ,лепва ти едно листче и ти вече се считаш за уведомен.

виж цялото мнение
Гост 115:
12.07.2013 г.

Легални Престъпници:Банките са легалните "Лихвари",а Частните съдия изпълнители са  легалната"Ударната група-рекетиори" 

виж цялото мнение
Гост 116:
12.07.2013 г.

Тероризмът на частните съдебни изпълнители върху народа продължава вече десетки години без никой да си даде сметка за какво става въпрос. Не става дума само за банките, а за монополисти ала Топлофикация София, които ти запорират сметките и след това те заставят да върнеш хиляди, които не дължиш. Докато се опомниш получаваш съобщение за незабавно изпълнение, а запора на заплатата е наложен. Не можеш да изтеглиш кредит, няма от кого да вземеш на заем и следва опис на имуществото. Какви са тези абсурди?

виж цялото мнение
Гост 117:
12.07.2013 г.

Частните съдебни изпълнители трябва да бъдат премахнати, все още нямаме частни съдилища ... тези хора изобщо си правят каквото си поискат ...

виж цялото мнение
Гост 118:
12.07.2013 г.

Няма "легални престъпници". Има престъпници симулиращи законност.

Не само банките са лихвари. Топлофикация е лихвар и банкстер.

Чл. 5 от Конституцията:

(1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

(2) Разпоредбите на конституцията имат непосредствено действие.

(3) Никой не може да бъде осъден за действие или бездействие, което не е било обявено от закона за престъпление към момента на извършването му.

Има много случаи на престъпления от страна на ЧСИ, постигайки тежки ефективни наказания (запори, конфискации, изнудване), при недоказано престъпление от страна на потърпевшия, който, в нарушение на Конституционната изрична презумпция за невинност, е съществено злепоставян и третиран като престъпник във фарсов "съдебен процес",

или съдебен процес в законния смисъл на думата изобщо няма. Конституцията непосредствено защитава дойстойнството и частната собственост на индивидуалните граждани... изисква равнопоставеност в стопански отношения и защита на потребителите (Чл. 19),
определя и разпорежда дръжности, права и отговорности
в съдебната власт. Естествено, частните съдебни изпълнители са лица изпълнители, от по-низш ранг, и изобщо не се споменават в Конституцията. Правонарушенията на ЧСИ няма как да са легални, но се радват на порочна толерантност, длъжностна некомпетентност, длъжностна корупция и без контрол.

виж цялото мнение
Гост 119:
13.07.2013 г.

iaz sam potarpevsh ot ti rabo ti.trybva da spre tova bezumie

виж цялото мнение
Гост 121:
13.07.2013 г.

ДА СЕ СПРЕ ПРОИЗВОЛА НА БАНКИТЕ!

виж цялото мнение
Гост 122:
13.07.2013 г.

Няма никъде в Европа такова говедо ЧСИ,В света няма пък България винаг има нещо де нийде го нема.

виж цялото мнение
Гост 123:
13.07.2013 г.

Беззаконие е интересите на българските  банки да бъдат защитени на три нива, а интересите на предприемачите - на 0!

Ипотеките върху дълготрайни активи осигуряват на банките 150% сигурност - Стъпка1.

Лихвите върху заетите през ипотека суми са разчетени за "високия" риск на България и вместо да бъдат 4-5%, бяха (2006-2009г.) 11-14%.  Нови 300% сигурност - Стъпка2.

Стъпка3: Оценката на дълготрайните активи при предсрочно изискване на закъснял или необслужван кредит се прави според интереса на банката:

- ниска, ако банката има интерес да придобие актива и предприемачът да остане неин длъжник завинаги;

- висока, ако предприемачът се опитва да откупи задълженията си.

Няма сила, която може да спре алчността на банките и ЧСИ да "крадат" добрите имоти и качествения бизнес от предприемачите в условията на финансова криза. Това е узаконен грабеж! 

Това е една от основните причини за разпад на българската икономика!

виж цялото мнение
Гост 124:
13.07.2013 г.

"Човек ще е истински щастлив, когато с червата на последния олигарх бъде обесен последния банкер" ... Ленин

виж цялото мнение
Гост 188:
12.08.2013 г.

ПОДКРЕПЯМ ПЕТИЦИЯТА !!

виж цялото мнение
Гост 136:
15.07.2013 г.

МНОГО ВАЖНА ПЕТИЦИЯ !!!

КРАЙНО ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА АБОРИГЕНСКО-КАНИБАЛСКИЯ НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ. ВСЕ ПАК СМЕ БЯЛА ДЪРЖАВА .....ИЛИ ПОНЕ ТАКА НИ СЕ ИСКА!

виж цялото мнение
Гост 137:
15.07.2013 г.

Преди съдебните изпълнители е съдът! А там положението е още по лошо. Осъдиха ме да заплатя парно за тристаен апартамент и 2 щранга, при положение, че апартаментът е гарсониера с един щранг. Съдебно техническата експертиза е изготвена на база подадени от Топлофикация данин и назначеният експерт заяви в съда, че не е длъжен да посещава жилището. За да докажа, че е изчислено за тристаен апартамент, трябва да поискам разрешението на 75% от хората във входа за преизчисление и идване на хора от топлинно счетоводство в жилището срещу заплащане, като трябва да уведомя съседите, че начисленото в повече ще им бъде разпределено на тях. А това всеки що годе нормален човек ще разбере, че няма да стане, защото никой не е луд да поиска да му превърлят погрешно начисленото на друг. И така - съдът не приема никакви доказателства, защото си имало правила. Тези правила обаче както се вижда обслужват законен рекет за потребителите и дори в съда това е невъзможно да се промени! А съдия изпълнител е просто капак на гърнето!

виж цялото мнение
Гост 138:
16.07.2013 г.

Напълно подкрепям тази тази петиция. Банките са тези,които ограбват периодично спестяванията на хората,загробват ги с непосилни лихви и са в основата на икономическите кризи в света.

виж цялото мнение
Гост 139:
16.07.2013 г.

DA SI NAMALQT LIHVITE PO ZAEMITE

виж цялото мнение
Гост 141:
17.07.2013 г.

Подкрепям напълно петицията и заставам срещу банковия бандитизъм и произвол, облечен в закон на определени групи, чиято цел е единствено да ни манипулират, да забогатяват безнаказано и да ни обричат на вечен дълг нас и децата ни. Да защитим правата и достойнството си. 

виж цялото мнение
Гост 142:
17.07.2013 г.

Да се забранят частните изпълнители със закон !Те не помагат на никого освен да си пълнят собствените си джобове с пари.

виж цялото мнение
Гост 143:
17.07.2013 г.

Преди Съда са частните съдебни изпълнители?

Да ама не съвсем...

Антиконституционният ЗЧСИ след 2005 г. "позволява" на
ЧСИ и тяхната Камара да правят това което понякога наистина правят:
действат като Съд Съдилище Съдия заповядал/разрешил за изпълнение принудителни мерки запори, конфискации, описи на имущество...

Действат като частно "държавно" съдилище вън от независимата Съдебна власт - единствената Съдебна власт, съдилища и главни съдебни длъжности
разпоредени от Конституцията.

Действат като Извънредно съдилище, какъвто вид съдилища са изрично Забранени, пак там, в Конституцията на Р.Б., Която не разрешава противоречиви под (закони) и има непосредствено действие.

Така ЧСИ компрометират и самата легитимна Съдебна власт/система.

Отделно фактът, че често съзнателно подават заблуждаваща информация в Съдилища считани за легитимни, като напр. Софийски районен съд. Считани и за нелегитимни - юристи са на различни мнения, напр. за правния статус Софийски районен съд.

Прочетете (пак) Конституцията на Р.Б.

Прочетете (противоконституционния) ЗЧСИ с измененията след 2005 г.

Прочетете Отговор на искова молба, относно нищожност на иск от страна на Топлофикация София ЕАД и за (без) правния статус на Софийски районен съд, от юрист Соня Младенова, депутат в седмото Велико народно събрание и в 36-то обикновено НС. www words: against toplofikacia blogspot

виж цялото мнение
Гост 149:
18.07.2013 г.

ДА СЕ СПРЕ ПРОИЗВОЛА НА ЧСИ!

виж цялото мнение
Гост 150:
20.07.2013 г.

Мисля, че Частните Съдебни Изпълнители, са законните рекетьори днес - действащи като тези от групировките през 90-те год. в България,. Липсва всякакъв контрол върху действията им и това е пълно безобразие . Трябва да се измислят закони, чрез които да се ограничат противозаконните действия на Част. Съдебни Изпълнители.                                                                              Знам, че правомощията на ЧСИ бяха разширени и толерирани, най-много от партия ГЕРБ,тъй-като и представителите на ГЕРБ, произлизат от същите групировки, от 90-те год. . Целите на тези нещастници са,  да грабят от хората за лична изгода !!!

виж цялото мнение
Гост 151:
20.07.2013 г.

Смятам , че част. съдебни изпълнители днес - всъщност са новите рекетьори, ползващи защитата на закона, и действащи като хора от групировките от 90 г. в България. Техните действия бяха най-толерирани от партията ГЕРБ> Те разшириха правомощията на ЧСИ. Всичките те ограбват хората, със цел лична изгода и трябва да бъдат премахнати защото са ОПАСНИ ЗА ОБЩЕСТВОТО !!! 

виж цялото мнение
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ:
20.07.2013 г.

дано даго махнат този убиствен закон!

виж цялото мнение
Гост 152:
20.07.2013 г.

Важно е не само заради защитата на кредитополучателя! За мен е по-важно ако има зле управлявани банки техният резил да цъфне, да бъдат идентифицирани и ако е нужно ликвидирани! Така ще се изчисти пазара.

 

виж цялото мнение
Гост 153:
21.07.2013 г.

Подкрепям каузата!

виж цялото мнение
Гост 154:
21.07.2013 г.

С журналистката Лидия Делирадева, която е разработила платформата "Електронен референдум", в която съм публикувала петицията и която запалих за каузата, изготвихме днес покана, която ще отправим съвместно от името на "Център за човешки права", на гражданско движение "Днес" и от "Електронен референдум" до Омбудсмана и политици, с исканията да бъде отменен чл. 417 от ГПК и да бъде въведена обжалваемост на всички действия или бездействия на ЧСИ. Към поканата ще приложим събраните към настоящия момент подписи в петицията. Петицията ще продължи да бъде отворена, за да се полагат още подписи и да я представяме и вбъдеще на българските институции и на Европейската Комисия. От това дали българските политици ще приемат да се срещнат с нас, ще можем да направим извода дали макар и проформа се интерисуват от избирателите си. Каним и Петър Кънев - среща се с Асоциацията на банките, да видим дали ще се срещне и с нас. Пожелайте ни успех!

виж цялото мнение
Гост 155:
21.07.2013 г.

как е възможно един "закон" в държава членка на ЕС да е с по голяма стойност от директива на ЕС - поредното потвърждение за това в каква държава живеем и отглеждаме децата си СРАМ 

виж цялото мнение
Гост 159:
22.07.2013 г.

Бях свидетел как във кабинета на Частен Съдия Испълнител сринаха със земята дама пенсионери които и със патериците си дори трудно се пердвижваха .

Съсипаха ги за това ,че двамата заедно със около 350 лв пенсия не са могли да си платят водата и им запорираха сметките,тоест пенсииката която вземат.

Това се случи във кабинета на Частен Съдия Испълнител - Силвия Косева.

Гледката която видях беше смразяваща.

Питам се как във 21 век има толкова коравосърдечни хора и то ЖЕНА ,неми го побира главата до ден днешен,какъв човек трябва да си за да си толкова злобен към себеподобните.

Искъхте ДЕМОКРАЦИЯ ами ето ви я !!!

Това си е жив 100 % капитализъм при наличие на много богати хора и много бедни които преобладават като цяло 80-90 % са бедните.

Сега някой ще ми кажат ,че на запад не е така ,че там демокрацията е от друго тесто.

Да ама не е вярно 10 години съм и по западна Европа и тука ситуацията ми е ясна ,а срине ли им се социялната политика и то както е на път да се случи майка му жална и на Западна Европа тогава.

виж цялото мнение
Гост 160:
22.07.2013 г.

До гост 159-вие какво направихте за да ги защитите. Намесихте ли се по някакъв начин, или само гледахте.

виж цялото мнение
Гост 161:
22.07.2013 г.

Моля за мнения по въпроса-предложението в чл 435 ГПК да бъде записано "При уважаване на жалбата съдът осъжда ЧСИ да заплати на жалбоподателя направените от него разноски". Целта е още с процедурата по жалене по 435, при уважаване на жалбата ЧСИ да бъде осъден да плати разноските, а не да се налага водене на ново дело.

В момента-като жалиш по 435 ГПК всички разходи са за твоя сметка. Разходите са такса за ЧСИ-за азпращане на копие от делото до съда и уведомяване на другата срана по тарифата-общо 48 лева с ДДС(по т 8 и по т 5 от тарифата), 25 лева такса къв съда, банковия комисион, разходите за адвокатска помощ. В момента тези разходи са за сметка на жалбоподателя, дори и жалбата да му е основателна. Няма правило, ако бъдет отменени действия на ЧСИ той да плати разходите по жалене, трябва да се води ново дело, а кой длъжник ще може финансово да си го позволи. това трябва да се промени

виж цялото мнение
Гост 162:
22.07.2013 г.

Подкрепям петицията и дълбоко се надявам най-сетне да се ограничат тези безумни безчинства от страна на Банките и ЧСИ-тата, тези безуни наказателни лихви, тези безумни такси.Когато човек е в несъстоятелност да плаща своите задължения поради независещи от него причини необходимо ли е да го третират като престъпник, да го съдят без дори да го уведомят, като осъдените за най тежки престъпления - убийства имат право на защита, последна дума и т.н, а бедният нещастен гражданин може да бъде малтретиран психически, а по някога и физически от разни групировки.Не съм против хората да си връщат задълженията, но неможе да получиш 500лв, а да върнеш 5000лв.Хора това е безумно 10 пъти - начислени пихви, такси, такси за ЧСИ и отново лихви и докога, може би до безкрай.Относно ненормално високите такси на тези Господа ЧСИ, трябва да бъдат въведени разумни такива, кава е тази такса 1000- 2000лв. при държавна 60лв.Също така незаконното действие на някои от тях като например Милен Бъзински да блокира тотално единствените банкови сметки на хората и то дебитните през които минават единствените мизерни средства на хората месечните им заплати и за да го спреш трябва да го осъдиш, а с какви средства след като е взел всичко и каво да прави от тук нататък този граждадин да краде или да умре????Ако краде влиза в затвора, ако умре обрича наследниците си на същия безкраен тормоз!!!!!Хора обединявйте се за да спрем този терор!!

виж цялото мнение
Гост 163:
22.07.2013 г.

ЧАС ПО СКОРО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ И ПЕТИЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ ЗАКОНА ЗА ФАЛИТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ,КРИЗАТА ПОСТАВИ ХИЛЯДИ СЕМЕЙСТВА ИЗТЕГЛИЛИ ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ ДА СИ КУПЯТ ДОМ В УЖАСЯВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ,НЯМА РАБОТА ,ДОХОДИТЕ СТАНАХА ТОЛКОВА МАЛКИ А ВНОСКИТЕ ПО КРЕДИТИТЕ СИ ОСТАВАТ ПОЧТИ СЪЩИТЕ И БАНКИТЕ ИЗОБЩО НЕ ПРИЗНАВАТ ТЕЗИ ТЕЖКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА,ЧЕ ЦЕЛИ ДЪРЖАВИ ФАЛИРАТ КАМО ЛИ ЕДНО ОБИКНОВЕННО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО!БЛАГОДАРЯ

виж цялото мнение
Администратор Референдум:
22.07.2013 г.

До Гост 163: В платформата всяко физическо лице, организация, движение, инициатива могат да създават свои петиции и подписки. Формата е лесна, достъпна и има два варианта: с прикачване на бланка за изтегляне и ръчно подписване или със събиране на подписи онлайн, тук. Може да споделяте линкове и да популяризирате Вашата подписка или петиция, за да събере достатъчно гласове. След като сте събрали достатъчния брой подписи, може да спрете подписването, а екипът ни ще Ви предостави официално извлечение от подписите. Поздрави и успех на всички Ваши инициативи!

виж цялото мнение
Гост 164:
23.07.2013 г.

Наследяваш имот придобит с много труд и лишения от родителите си. Работиш , работиш и то така, че забравяш, за радостите на живота. Накрая, за да изучиш децата си, да платиш лечението, да оцелееш някак теглиш кредит и залагаш единственото, което имаш.Накрая оставаш на улицата. Третиран едва ли не като престъпник. Страшно е когато чуеш - нас какво ни интерисува, че сте болни.ВИЕ СТЕ ДЛЪЖНИК!!! Да!!! Ние знаем, че сме длъжници, но нима държавата не е наш длъжник?! Нима някой иска да бъде такъв? Впрочем те кредитните милионери си живеят добре - май тях никой не ги закача, а този който няма нищо - престъпника според банките - плаща! Крайно време е да се спре този произвол! Банките ни казват до каква сума гарантират депозитите ни нека поемат и отговорност за това, че ще имат забавяне или не връщане на кредити!

виж цялото мнение
Гост 165:
23.07.2013 г.

  Време беше да се организираме!!!

виж цялото мнение
Гост 166:
23.07.2013 г.

Предложенията са разумни и не бива българите които създаваха производства, продукти , блага и плащаха солено за инфраструктура полезна за цялата нация , да оставят на съдебни изпълнители и повече от некоректни банки да им отнемат всичко . Никога съдебен изпълнител не би създал благо или какъвто и да е продукт, но със сигурност ще вложи заграбените в огромни размери пари в банките, който отново ще ги дадат на инициативните предприемачи, пак същите биха ги довели до дъното и отново сценария ще се повтаря. Решението е едно - произвеждаш блага - определяш правилата, не създаваш, а отнемаш - плащаш за отнетото толкова колкото е платил кредитополучателя от самото начало. В момента ни отнемат всичко и ни карат да плащаме и техните сметки, ами като взимат - да си плащат !

виж цялото мнение
Гост 167:
25.07.2013 г.

Миналата година бях на работа в една фирма и разнасях тези писма от ЧСИ на хората. Всеки ден имаше поне по десет и никога няма да забравя лицата на тези хора, когато се подписваха на протокола. Това е рекет, ужас, страшно е....нямам думи да го напиша! Искам тази гавра с хората да спре! Този тормоз убива, това трябва да има край! 

виж цялото мнение
Любомир Ангелов:
26.07.2013 г.

Както винаги монетата има две страни. Съгласен съм, че банките и ЧСИ имат повече права, отколкото трябва и подкрепям петицията. Не е нормално нито банката да има право едностранно да променя условията по договора, нито ЧСИ да отнема имущество на човек, когато съдят и тече дело, и след време изхода е в негова полза, а всичко му е отнето и разпродадено. Редно ли е обаче да се взима заем например без да има резервен вариант за неговото изплащане. Редно ли е да се разчита на случайността? Човек трябва много добре да си направи сметката преди да предприеме подобен ход. Не може да се разчита, че в следващите 10 години ще запази работата си и всичко ще е перфектно. Не е нужно да се чакат делата и простотиите. Ако имаш 2 имота, сериозна квалификация и стабилна работа - взимай заем. Като загубиш работата си и в кризата не можеш да си намериш работа въпреки високата ти квалификация – продай единия апартамент и остани коректен. Не чакай да те съдят и да съсипват живота ти. В противен случай не се оплаквай, че някой си иска неговите си пари. Той не е виновен, че ти си се съгласил на предложените от него условия, сметките ти са се объркали и нямаш възможност да върнеш парите. А защо се подписват договори с неизгодни клаузи? Нямам опит с взиман заем, но съм обеден, че в договора пише, че банката си запазва правото да промени условията и т.н и т.н. Ако се бойкотират подобни договори и никой не взима заем банките сами ще махнат подобни клаузи и ще ни се молят да взимаме заеми. А ние всички се оплакваме, но продължаваме да играем играта по техните правила.

Аз от доста време планувам да взема заем и на даден етап сигурно ще го направя, но едва тогава, когато съм сигурен, че дори при най-лошото стечение на обстоятелствата ще успея по един или друг начин да върна дължимото от мен.

виж цялото мнение
Гост 168:
26.07.2013 г.

Аз съм един от потърпевшите, които заради Топлофикация и наглостта на ЧСИ - стигнах в опитите си до медии и омбудсмана. Кореспонденцията ми с него бе полезна в едно: разбрах, че са им дадени права един куп, но задълъженията и корективите са им твърде малко, да не кажа - липсват!

От Нета пък разбрах как бедни хорица в провинцията не успяват дори да си купят лекарствата от пенсията - която ЧСИ-тата им прибират от блокираните банкове карти почти до шушка.

Всичко това е ПРОИЗВОЛ! Но в България, кое ли пък не е, ако опреш до "органи", монополисти и изедници, оторизирани от държавата.

Която позволи - тъкмо с промени по Бойково време - на банките да си правят каквото искат и да дерат по 3 кожи от потърсилите заеми...

виж цялото мнение
Гост 170:
29.07.2013 г.

Да се забрани на банките да вдигат едностранно лихвите .Има подписани договори както хората трябва да ги спазват така и банките .

виж цялото мнение
Гост 171:
29.07.2013 г.

Подписах петичията,защото е една Справедлива кауза! Намирам обаче,че Истинското решение е ДА НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА НА БАНКИТЕ ДА НИ ПРОДАВАТ  ХАРТИЯ , чрез която да ни ограбват! Парите следва да се печатят и управляват от Държавата, а банките може да бъдат една пощенска кутия,която да осъществява законосъобразния им оборот! Всяко друго действие с цел обогатяването им Е  ПРЕСТЪПЛЕНИЕ !  Въвеждането на такава норма ще изправи за не повече от 5-пет години  страната И ЩЕ БЪДЕМ  ВОДЕЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА  В  ЕВРОПА  И  СВЕТА!

виж цялото мнение
Гост 172:
30.07.2013 г.

В отговор на написаното от Г-н Ангелов!

Г-не, редно ли е да живеете мизерния си живот в безумна борба да оцелеете след като на 100% знаете, чу ще умрете.Човек е създаден по някакъв начин да се бори за живота си и за правата си.След като сте толкова пресметлив  и страхлив мястото ви в тази петиция е ненужно.Целта да вземеш заем и коректно да го върнеш не е да имаш имоти в излишък за да ти ги приберат в един момент, а да си помогнеш в нужда с тези пари, при някои хора дори са взети за да се спаси нечий живот и да си ги изплатиш коректно като от другата страна също трябва да постъпват корекнтно , но уви всички действия от отсреща са безумни.Тази петиция е точно затова да се ограничат безчинствата на тези институции, за да се чустваме пълноценни граждани на тази Страна.Както Банката се застрахова да променя договора от нейна страна както си поиска, така и гражданинът да бъде застрахован при евентуално изпадане в несъстоятелност, разбира се тя да  бъде проверена и доказана.А що се отнася до това да се застраховате с имоти за да си върнете заемите един ден, когато не можете да си плащате заема, че продайте го още сега този обречен имот и си ползвайте парите на които поне няма да плащате лихви!!!!!!!

виж цялото мнение
Любомир Ангелов:
30.07.2013 г.

До гост 172

Не четете и не коментирайте през ред написаното от мен. Казах защо подкрепям петицията –има много нередни неща по темата и те трябва да бъдат коригирани. Относно нуждата от заем при заболяване или спасяване на човешки живот трябва дори да има държавни субсидии, международни спогодби (относно лечение в чужбина) и редица други облекчения включително и задължения на банката за безлихвен заем или частично/пълно поемане на кредита.

Недейте да ми изопачавате думите. Това, което имам предвид е, че не можете да вземете заем при сегашните условия и в сегашните несигурни времена примерно за да започнете малък бизнес и като се сблъскате с действителността просто да кажете „съжалявам, фалирах - не си търсете парите“. Да, ако се докажат конкретни условия (регламентирани от закон или договор на банката със задължаващи я законови клаузи ) може да отпада лихвата, но каква е логиката да бъде опростен заема. Значи взимаш пари, харчиш всичко, казваш „не мога да върна“ и всичко продължава по старо му – безвъзмездно финансиране. Вие наричате моето мислене пресметливост и страх, а аз взимането на заем при сегашните условия – безразсъдство.

Относно имота, който за вас е обречен, а аз мен застраховка – ако причината за заема е горепосочения пример, евентуална печалбата ще  обезщети и заема и лихвата по него . При евентуален неуспех апартамента е план Б, В и т.н. Защо да се почва бизнес със „загуба“ на имот. Въпрос на мислене и гледна точка.

Така, че не ме разбирайте погрешно. От един отбор сме. Има много гледни точки и много частни случаи. Сегашната ситуация е без коментар, както и нуждите от сериозни промени.

виж цялото мнение
Гост 173:
31.07.2013 г.

В отговор на Г-н Ангелов!

Да, всичко е въпрос на гледна точка!И пак не сте ме разбрали правилно!Нямам предвид да не вращаме задълженията си, но не да връщаме 10 пъти отгоре и в момент на финансова криза да бъдем разбрани, да ни се даде кредитен период в който да не ни набиват такси и наказателни лихви върху вече начислените лихви и т.н, за да можем да си стъпим на красата и да почнем отнжво да си доизплатим задълженията, като този преиод в никакъв случай да не бъде вечен, а  рамките на няколко месеца, като например да загубиш работата си или моментно бизнесът ти да е в застои и всичко това разбира се да бъде доказано, защото има и такива, които взимат заем както казвате вие и въобще не го връщат или го връщат поръчителите, но те са еденици.Имам предвид да се влезе в положение на по-голямата част от българите, които коректно изплащат примерно 5 години заема си и поради една или друга причина губят работата си и несига, че това е достатъчен шок за момента банката решава да ги осъди и да ги предаде на ЧСИ, който безкруполно прибира всичко, продава заложеното жилище на безценица и се оказва, че му дължиш още пари освен това е болкирал всичките сметки на семейството и нямаш дори с какво да си купиш хляб!И относно пресметливостта, Да в момента никой не тегли заеми, тези заеми са изтеглени тогава, когато обстановкате изглеждаше стабилна в страната и всички решихме, че се доближаваме до Европа, но точно това беше уловката на задкулисните хора, как да ни събират законен рекет, като ни дадат 500лв назаем и ни накарат да им върнем 5000лв!!!!!От 2005г.заплатите на хората не са мръднали, а всичко останало отиде в пъти нагоре, ето затова хората не са в състояни да си връщат заемите!Но, на никой не му пука за бедния български народ в момента времената се доближават до историята за Робин Худ!А това, че мислите за напред е много хубаво продължавайте в същия дух и мой съвет е никога не теглете заем, по- добре събирайте от закуските като Рок Фелер!

виж цялото мнение
Гост 174:
31.07.2013 г.

Трябва да се спре ограбването на граждани от тези мошеници

виж цялото мнение
Любомир Ангелов:
31.07.2013 г.

До гост 172/173

тук сте напълно прав и съм 100% съгласен с вас. Това е и причината поради, която подкрепям петицията. Разбира се, че трябва да има толерантност,  да се гледа дали човек е плащал примерно 5 години(както споменахте) и каква е причината да не успее да внесе поредната вноска, да се подхожда по-различен начин от престъпния в момента. Разбрахте ме и аз какво имах предвид. Просто взет кредит трябва да се върне, но в нормален размер (предварително регламентиран, без едностранна промяна на условията). Банката също трябва да носи своята отговорност,  да проявява разбиране (в рамките на нормалното) и да разглежда всеки случай индивидуално. Разбира се, че в подобни случаи е необходим компромис и предоговаряне на някои условия(удължаване на периода по кредита без промяна на лихвата / временно спиране на вноските за даден период ), а не дело, ЧСИ и смазване на човек допълнително (във всякакъв план). В момента вместо да ти подадат ръка те я режат заедно с главата. Така, че съм твърдо за промяна и задължения на банката, но това по никакъв начин не трябва да означава, че банката трябва да се откаже от дадения кредит и да го опрости в полза на взелия го.

 

виж цялото мнение
Гост 177:
31.07.2013 г.

АМИ КАК ЩЕ СЕ ПРЕБОРИ ОМБУДСМАНА С ЛОБИТО НА БАНКИТЕ И С ЧСИ-ТАТА ,НАЛИ И НЕГОВАТА ЖЕНА Е ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ!!! ЧЕСТИТО !

виж цялото мнение
Гост 178:
31.07.2013 г.

В отговор на Г-н Ангелов!

Благодаря за разбирането!Точно това имах в предвид и Аз!Няма такова нещо като безплатен обяд, но има толерантност и човечност!

виж цялото мнение
Гост 179:
31.07.2013 г.

Trqbva da se prieme zakon za fizi4esi falit.

виж цялото мнение
Гост 182:
01.08.2013 г.

В ЕС вече има директива по тези въпроси .Направете предложение за промени в съответните закони  и нека за това предложение да събираме подписи.

Мисля, че нарочно се бави изпълнението на тази деректива под натиск на банките.

виж цялото мнение
Гост 183:
02.08.2013 г.

Крайно време е местата на Банките и ЧОВЕКА да бъдат сменени! С какво Банките като институция превъзхождат ЧОВЕКА, за да са поставени в центъра на човешката дейност и на човечеството като цяло? Самата същност на тяхната дейност - ЛИХВАРСТВОТО, противоречи на самото човешко съществуване и е преди всичко АНТИХУМАННА. Докато това положение съществува по силата и в интерес само и единствено на шепа ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ БАНКЕРИ и придължи да се толерира и изпълнява от всички управляващи, където се казва, че е налице Демокрация, СПРАВЕДЛИВОСТ за обикновените граждани няма да съществува! Затова в центъра на човешкото съществуване трябва да бъде поставен именно ЧОВЕКЪТ!       

виж цялото мнение
Гост 184:
04.08.2013 г.

saglasna sam s goreposochenoto,,,,

виж цялото мнение
Гост 185:
06.08.2013 г.

Банките в България масово са некоректни с клиентите си. Тази корпоративна слободия просто трябва да спре.

виж цялото мнение
Гост 186:
06.08.2013 г.

Това, което вършат банките, топлофикация, мобилните оператори и ЧСИ е престъпление срещу българската нация - нека не си мислят, че са защитени от престъпните противоконституционни закони на полицейската антибългарска предателска клика, която ни управлява - скоро ще има съд и възмездие за всички палачи на българския народ - това не е закана или заплаха, това е сигурното утре и сигурно бъдеще за тях и техните потомци

виж цялото мнение
Гост 187:
07.08.2013 г.

ДА НАКАРАМЕ ЧСИ ДА СПАЗВАТ ЗАКОНА ПРИ НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ. ЗАЩО КАМАРАТА НА ЧСИ, ВЪПРЕКИ, ЧЕ МНОГОКРАТНО Е СЕЗИРАНА ЗА НАРУШЕНИЯ, НЕ ВЗЕМА МЕРКИ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ?????? ВРЕМЕ Е ДА ПОИСКАМЕ ОСТАВКА И НА РЪКОВОДСТВОТО Й!!!!!

виж цялото мнение
Гост 189:
13.08.2013 г.

Банките когато отпускат кредит или по точно банковите чиновници, когато отпускат кредит ипотечен или какъвто и да е умишлено „не доглеждат“ нещата. Стига се до там, че банкови чиновници взимат процент предварително уговорен с кредитоискателя директно или чрез подставено лице. Е то я ясно един неправомерно отпуснат кредит рано или късно ще се спре погасяването му и тогава хоп,  Частен Съдебен Изпълнител. Защо не търси банката отговорност от отпусналият неправомерно банков чиновник кредита??? Да провери  фалшивите Данъчни декларации с подписи и печати приети като ‚“Оригнали“ . Да ама Не, това се оказа политика на банките а и има вече тези  ЧСИ и да му мислят „порачителите“.

виж цялото мнение
Гост 190:
13.08.2013 г.

Благодаря на компетентните лица, които се наемат да навлязат в дълбоките и много мътни води на ЧСИ!!!

 

виж цялото мнение
Гост 191:
14.08.2013 г.

Много пъти вече изразих моята позициа - в български и чужди сайтове - че световният финансов капитал, който създаде една измамна банкова система, е основният виновник за кризите и за ликвидиране на свободния пазар, а в крайна сметка и на демокрацията. Именно чрез банките, които са наднационали, финансовите олигарси контролират целия свят и го превръщат в един инструмент за своите увеличамващи се печалби. Отделните държави,впреки че имат собствени закони, в много малка степен могат вече да упражняват сабостоятелна фискална политика. И въпреки това България трябва да създаде едни по-добри закони в ази област, за да може тя зда задава правилата, по които да работят българските банки.

виж цялото мнение
Гост 193:
15.08.2013 г.

Съществува особена практика на съдебните изпълнители които са обвързани с партии и групировки .

виж цялото мнение
Polina Tsvetkova(Телеагент):
17.08.2013 г.

Трябва да се вземата мерки срещу тези крадци - ограбват те посред бял ден без да разбереш.Има си работа сега ЧСИ Стоян Якимов- имам чувството,че се намирам в Ада.

виж цялото мнение
Гост 195:
20.08.2013 г.

Не съм на страната на ЧСИ,но категорично съмпротив някой да тегли кредитубез да си знае възможностите и после банките да си вземат парите от дребните вложители,както стана след 10 ноември.

виж цялото мнение
Гост 197:
21.08.2013 г.

А КАКВО ЩЕ КАЖЕТЕ ЗА ФИРМИТЕ СЪБИРАЧИ НА КРЕДИТИ?КОЯ ПАРТИЯ ПРИЕ ПОПРАВКИ В ЗАКОНА ТА СЕ НАМНОЖИХА ТОЛКОВА МНОГО,ЧЕ ВЕЧЕ СЕ ОБЪРКАХ ? И КАКВИ СА ТИЯ ХОНОРАРЧЕТА ОТ 120ЛВ МИНИМУМ ЗА ДА СЕ ИЗПОТЯТ ДА ТЕ ОСЪДЯТ ЗА ТОВА ЧЕ НЯМАШ ПАРИ ДА СИ ПЛАТИШ СМЕТКИТЕ?!!

виж цялото мнение
Гост 199:
21.08.2013 г.
Съдебните изпълнители трябва да бъдат само държавни!
виж цялото мнение
Гост 204:
22.08.2013 г.

крайно време е да се направи нещо срещу тези обирджий!

виж цялото мнение
Гост 206:
22.08.2013 г.

Подкрепям идеята безусловно и с пожелание скоро да се сбъдне!

виж цялото мнение
Гост 207:
22.08.2013 г.

спешно закон за съдия изпълнителите - суми, отчитане, таблица за запориране на заплати -НОВА

виж цялото мнение
Гост 208:
23.08.2013 г.

Доскоро работех във фирма за вземания , това са така наречените трети лица , които изкупуват дълговете на банките .Напуснах по собствено желание .Не съм имала проблеми във фирмата , работата е ниско платена , но се създава изкуствено усещане че се грижат за теб и че длъжника е враг независимо от положението и стасуса на дълга.Работи се в тясна връзка със ЧСИ, и даже с несъдебни кредити  .Смятам че не само член 417 трябва да се премахне а и че цялата система нарушава човешките права и трябва да се извършва проверка от НАП и Борбата с организираната пресъпност.

виж цялото мнение
Гост 202:
22.08.2013 г.

Надявам се петицията по- бързо да се придвижи  към съответната институция.Успех!

виж цялото мнение
Гост 210:
23.08.2013 г.

подкрепям петицията и да се добави точка за ПОДКУПНОСТТА на чси от длъжниците. Те не могат да се произнасят по съдебно решение и да нарушават волята на страните в делото. Те не са съд, а изпълнители на съдебни решения. И тяхното поведение си чист произвол!

виж цялото мнение
Гост 212:
25.08.2013 г.

Частният Съдебен Изпълнител не може да осъществява отстъпената му от държавата властническа функция. Съгласно класическото разбиране за делегация, делегираният няма право да пределегира - "Delegatus non potest delegare" - дeлегатът не може да делегира. Този, комуто е делегирано нещо( държавен орган ), няма право да го делегира другиму ( на ЧСИ), т. е. лице, на когото са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму.Конституцията не "овластява". В демократичната държава овластява/делегира единствено народът, а Конституцията е инструмент за (контролирано) управление.
Предвид всичко както Конституцията не допуска частни затвори, частни съдилища и други , така и Частният Съдебен Изпълнител е противоконституционен и нелегитимен. Неговите действия са нищожни, и не могат да пораждат права и задължения по никакъв начин, включително и под страх от санкция или принуда, да изискват и да налагат изпълнение.

виж цялото мнение
Гост 213:
26.08.2013 г.

Живеем във феодално общество, нямащо нищо общо с демократичните ценности. Време е да променим това!

виж цялото мнение
Гост 214:
26.08.2013 г.

синът  ми е адвокат и живее ппод наем,въпреки,че печели добре,не смее да тегли заем за жилище,зашото знае кави са рисковете.ако всички,които са писали коментари,са обмислили добре преди да теглят заем,сега нямаше да плюят срещу частните съдебни изпълнители,които си вършат работата според закона.

виж цялото мнение
Гост 216:
27.08.2013 г.

НИКОЙ НЕ ПЛЮЕ ПО НИКОЙ.ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЪЛНИТЕЛИ СА НЕЛИГИТИМНИ.КОНСТИТУЦИЯТА НЕ ПРЕДВИЖДА ТЯХНОТО ПРАВО НА СЪЩЕСТВУВАНЕ . КАКТО Е ВИДНО НОКОЙ НЕ ПЛЮЕ ПО ДУРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ КОИТО СЪЩО СЪБИРАТ ПАРИ ОТ ДЛЪЖНИЦИ.

КОНСТИТУЦИЯТА НИ НЕ ДОПУСКА И МИМИСТЪРА ДА ВЪЗЛАГА ПРАВОМОЩИЯ НА ЧСИ КОЕТО И ПРАВИ, ТЪЙ КАТО В ЧЛ.130А ОТ КОНСТИТУЦИЯТА ТОЙ НЯМА ТАКИВА ПРАВА.

АКО ВСЕКИ В ТАЗИ ДЪРЖАВА СИ САМОУПРАВСТВА И СЕ НАМИРА НЯКОЙ КОИТО ДА  ГО ОПРАВДАВА ТО НИЕ ОЩЕ СМЕ В ДИКТАТУРА А НЕ В ДЕМОКРАЦИЯ.

КОИЙТО НЕ ЗАЧИТА КОНСТИТУЦИЯТА Е ДУРЖАВЕН ИЗМЕННИК И КОЙТО ГО ЗАЩИТАВА СЪЩО !!!

виж цялото мнение
Гост 217:
27.08.2013 г.

Чл. 130а.
(Нов - ДВ, бр. 27 от 2006 г.) Министърът на правосъдието:
1. предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъждане във Висшия съдебен съвет;
2. управлява имуществото на съдебната власт;
3. може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи;
4. участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите;
5. (отм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.).

--------------------------------------------

ЗАКОН ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 11.

(2) В едномесечен срок от получаването на резултатите министърът на правосъдието издава заповед за възлагане на правомощия по изпълнението. Заповедта се обявява на определеното за това място в сградата на Министерството на правосъдието и се съобщава на класираните кандидати по реда на Гражданския процесуален кодекс.

 

виж цялото мнение
Гост 218:
28.08.2013 г.

Тази Мария Попова да не би да не издържала някой конкурс за ЧСИ?Или е теглила заем,без да си е преценила възможностите да го връща?

виж цялото мнение
Гост 226:
03.09.2013 г.

бесърцати хора

виж цялото мнение
Гост 227:
03.09.2013 г.

Много хора са жертва на тези обирджии. Моля, нека всички да обединим усилия и да отхвърлим това тежко бреме което ни налагат тези хиени !!!

виж цялото мнение
Гост 228:
03.09.2013 г.

Ограничете произвола на банките!

виж цялото мнение
Гост 229:
03.09.2013 г.

Подкрепям с две ръце петицията.....Много бих искала да се направи и една петиция с искане Финансовите лихварски къщи  да бъдат да бъдат премахнати защото изсмукват и последните парици на по бедните българи....Ако големите банки разрешат  да теглят заеми на хората с по-малки доходи ,тези лихвари няма да имат "клиенти   или по-правилно ...пациенти"...Лихвите им са безумни ,но нуждата кара хората да отиват при тях....Профи кредит..Изи кредит...Кеш///...и други....Най ужасни са от Профикредит....Теглиш 1000лв.   връщаш 4000...БЕЗУМИЕ...

виж цялото мнение
Гост 230:
03.09.2013 г.

 НАРИЧАТ ГИ - МУТРИТЕ С БЕЛИ РЪКАВИЦИ. НЕ САМО ЧСИ, БАНКИТЕ И ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ КОЛЕКТОРНИ ФИРМИ. МОГАТ ДА ТЕ УНИЩОЖАТ И НЕ МОЖЕШ ДА СЕ ОПЛАЧЕШ. ВСЕ ОЩЕ СЪМ ПОДЛОЖЕНА НА ТЕЛЕФОНЕН ТЕРОР ОТ "СЛУЖИТЕЛИТЕ" НА ФИРМА "РОНТЕКС", КОИТО МЕ ЗАПЛАШВАХА С ГПК И ЦИТИРАМ: ВИЕ ГОСПОЖО НЕ ОСЪЗНАВАТЕ ЛИ, ЧЕ ИЗВЪРШВАТЕ ФИНАНСОВА ИЗМАМА - ЗАБЕЛЕЖЕТЕ ЗА 20 ЛВ.

20 -ТЕ ЛЕВА СА ПЛАТЕНИ НА VIVACOM, НО  СЪМ УНИЖЕНА ОТ НЯКАКВИ АНОНИМНИЦИ. ДА НЕ СЪМ КРЕПОСТНА СЕЛЯНКА, ТА ДА МЕ "ДАВАТ" НА ТЕЗИ.................

виж цялото мнение
Гост 231:
03.09.2013 г.

Имам голям проблем с Близоо.Некоректно отношение, страхотен тормоз, писах и до комитета за/ха ха ха /защита на потребителите, до омбусмана на републиката и ....нищо!

В интернет има хиляди оплаквания от тормозени хора, от които се искат огромни суми, ,,комитета,, ги глобява с едни 20.000 хиляди и ...толкоз.Намирам идеята с петицията за много навременна и справедлива.

Моля всички потърпевши от монополи, разпостранители на услуги и сродни  да се подпишат.Така заедно сме по-силни!

виж цялото мнение
Гост 232:
04.09.2013 г.

Никъде в Европа банковото лоби не е толкова разпасано. Лечебното хапче е влизане в Европа по най-бързия начин !

виж цялото мнение
Гост 233:
08.09.2013 г.

аз също пострадах от чси бъзински. нямам нито 1 радиатор ,но през годините продължиха да идват сметки за парно ,въпреки че не го ползвам. осъдили ме ,без даже да зная ,след това ,направили запор на всичко ,на банкова сметка ,пенсия и т..за да ме принудят да разпиша и плащам. така подписах ,за да ми вдигнат запора ,тъй като няма с какво да живея. не плащам и до днес ,на тези разбойници ЧСИ.може би ще трябва да ми отнемет нещо ,не знам.помощ. взех адвокатка ,САШКА МИТЕВА СЕ КАЗВА , но нищо не можела да ми помогне ,само плащам .помощ ,кажете какво да правя,търсят ме някакви хора ,оставят бележки ,а всъщност даже и не живея там...позволяват си системен тормоз ,искам опрощаване на сметките ми така ,както на вички останали ,дето намот подписи при ЧСИ.

виж цялото мнение
Гост 308:
13.09.2013 г.

Страхотна инициатива. Трябва да се ограничи произвола на банките, а е много трудно да се спечели битка срещу тях... Радвам се, че юристи са се заели с това, защото много от хората нямат знанията как да се защитят и често им идва като гръм от ясно небе и се чувстват безсилни. И реално погледнато те наистина, индивидуално, са.

Дано успее! :) 

виж цялото мнение
Гост 338:
14.09.2013 г.

Моля и за петиция и за чл 410 ГПК.Там също има ощетени хора.

виж цялото мнение
Гост 346:
15.09.2013 г.

НАПЪЛНО ПОДКРЕПЯМ ПЕТИЦЯТА, ТРЯБВА ДА СЕ СПРЕ ФИНАНСОВОТО УБИВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

виж цялото мнение
Гост 359:
16.09.2013 г.

Нарушава се директива на ЕС за нелоялни търговски практики в "Закона за енергетиката" даващ право на топлофикациите и топлинните счетоводители да начислявар, разпределят топлоенергията, без потреблението да е отчетено с индивидуален уред. По този начин са осъдени стотици хиляди българи да плащат парно, дори и когато са се отказали от него. Топлата вода се отчита на базата на водомер. Водомерът не мери топлинна енергия, а количество вода, независимо от температурата!

виж цялото мнение
Гост 360:
17.09.2013 г.

За пореден път се убеждавам че ние сме роби на определен олигархически модел !

виж цялото мнение
Гост 375:
17.09.2013 г.

Живея във Франция повече от 15 години вече - тук има решения за всякакви проблеми и е АБСОЛЮТНО НЕВЪЗМОЖНО съдия изпълнител да посегне на нечие имущество без въпросното лице да е имало поне 3 години време да реагира и да е получило всякаква информация, помощ (включително и адвокатска), социална и дори общинска. Да не говорим за това, че има дори застраховка "безработица", която в случай на уволнение ви покрива заемите и наемите. Договорите за заем съдържат подобни клаузи. Да бъде унижаван изпаднал в затруднение човек и да бъде злоупотребявано с неговия живот, семейство, имущество в полза на една банка Е НЕПРИЕМЛИВО. Банките оперират с НАШИ пари. Тук не става въпрос само за промени в закона. Тук става въпрос за член 3ти на Европейската конвенцията за запазване на човешките права и свободи. Чувствително по - дребни злоупотреби са честно считани за "унизително отношение" в смисъла на този член. Не разбирам как това въобще е просъществувало до сега. Крадци има навсякъде, хора, които умишлено не си връщат заемите също. Това не е повод за подобни своеволия, има десетки други начини да се отделят затруднените хора от измамниците.

виж цялото мнение
Гост 411:
28.09.2013 г.

Vsi4ki  banki  sa   mafia a  ministrite   palni  bokluci

виж цялото мнение
Гост 412:
28.09.2013 г.

Vsi4ki  sa  za  besiloto  kakto   prave4e Pino4et

виж цялото мнение
Гост 413:
28.09.2013 г.

vsi4ki   sa  za  zatvora

виж цялото мнение
Гост 419:
30.09.2013 г.

Счетоводните документи на банките на общо основание могат да бъдат с невярно съдържание. те са частен документ !

виж цялото мнение
Гост 418:
30.09.2013 г.

счетоводните документи на банките на общо основание могат да бъдат с невярно съдържание. те са частен документ !

виж цялото мнение
Гост 420:
01.10.2013 г.

СРЕЩУ БАНКОВА ИЗМАМА -ДОКУМЕНТАЛНА СЕ БОРЯ СЪС СЪДЕБНИ ДЕЛА И МЕДИИ ОТ 2006Г./ЩЕ НАПИША ВСИЧКИ ПЕРИПЕТИИ В ОБРАЗЕЦА ДАДЕН ОТ ГРУПАТА.НЕ САМО  ПОДКРЕПЯМ ПЕТИЦИЯТА НО ЩЕ СЕ ПОСТАРАЯ И КАКВОТО ОТ МОЯ СЛУЧАЙ ИМАМ ДА ДОПЪЛНЯ УЗАКОНЕНИЯ ТЕРОР ОТ ЧЛ.417 НА ГПК -ПРИЕТ ПО ВРЕМЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРАВНАТА КОМИСИЯ ГОЛЕМИЯ ЮРИСТ ЯНАКИ СТОИЛОВ.

виж цялото мнение
Гост 422:
09.10.2013 г.

Съгласна съм, че банкити и ЧСИ имат много власт и права. Договорите с банките са написани идностранно изгодно само за самата институции. Увеличават лихвеният процент банките, без да се съобразят тази тежест може ли да я понесе потребителят. След като той изпадне в затруднение да обслужва дълга си, вече банката и ЧСИ са безпощадни, правят си каквото си искат без да оставят възможност за глътка въздух и шанс да си стъпиш на краката. Това е нечовешко и безмилостно. Трябва да се промени нещо. 

виж цялото мнение
Гост 424:
11.10.2013 г.

Считам, че професията, частен съдебен испълнител трябва да бъде криминализирана, и всички частни съдебни изпълнители да бъдат вкаани в затвора по обвинение за участие в ОПГ от НК, чл321 и по обвинение за рекет и изнудване НК чл. 213 а, 214 и тн.

виж цялото мнение
Гост 426:
11.10.2013 г.

Само калашник за родомразците.......

виж цялото мнение
Гост 427:
11.10.2013 г.

Аз съм човек който избяга от родината си с 6мес. си бебе и жена зада може да си плаща кредита.Силно се надявам най после бъгарина да се осъзнае какво става в тази държава и да се вземе в раце и да се помъчи ме всички заедно да променим банковите мафиоти.

виж цялото мнение
Гост 430:
21.10.2013 г.

Произвола на частните съдебни рекетьори трябва да бъда спрян!

виж цялото мнение
Margarita Kostadinova(ТЪРГОВЕЦ):
29.10.2013 г.
Аз съм също потърпевша от ЧСИ-Бъзински и ДСИ -костова, запорираха ми тогава пенсия от115лв. Както и банковата сметка .откъдето са взели и парите ми, аз не живея въобще там...принудена от запорите подписах да плащам,но нямам възможност ...и съм със запорите години вече, поработих 3мес.и от заплатата ми взеха пари...и няма светлина ..никаква... Да се отмени чл.417,за да мога да се защитя от тази несправедливост свързана с топлофикация която незаконно начислява сметки-рекет, а нямам и един радиатор, не ползвам и топла вода,но съд, съд.испълнители и дела...имам много. Унищожиха живота ни.
виж цялото мнение
Margarita Kostadinova(ТЪРГОВЕЦ):
30.10.2013 г.

Да,незабавно да се отмени  чл.417 ,за да можеме да се защитаваме от мафията, т.е. ЧСИ и др.тъй като са нарушени правата ми. 

виж цялото мнение
Гост 446:
07.11.2013 г.

razbiha zraveto mi tezi krivopiyci  nezabavno ravnopostavenost i premahvane na sidiya izpilnitelite sis zakon

виж цялото мнение
Гост 447:
11.11.2013 г.

ние току що се изнесохме от жилището си защото получихме гнусно писмо именно от тези господаи се позовават на този член че ще ни разкатаят и ние едва ли не сме вече най големите престъпници със семейството ми......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

виж цялото мнение
Гост 443:
05.11.2013 г.

Този член е еманацията на уродливото лице на банките и финансовите институции!!!

виж цялото мнение
Гост 445:
05.11.2013 г.

Държавата  им  даде  прекалено   много   права  и  те станаха  нагли /освен лакоми/...

виж цялото мнение
Гост 451:
12.11.2013 г.

Подкрепям! Отдавна трябваше да се сложи ред в тази област. Банките малтритират кредитополучателите. Едностранно налагат непоносими условия. Картелно налагат високи лихви. Защо е нужна Асоциация на банките? За да се договарят как да поддържат високи лихви при отпускането на кредити. Оправданието, че понеже лихрите при депозити са високи е един КОМУФЛАШ и бълно заблуждаване. И т.н....

виж цялото мнение
Гост 450:
12.11.2013 г.

Подкрепям напълно петицията!Безобразията са страшни!

виж цялото мнение
Гост 452:
12.11.2013 г.

съд за всички престъпници и крадци

виж цялото мнение
Гост 463:
19.11.2013 г.

БЛАГОДАРЯ .ЧЕ ИМА БУДНИ ГРАЖДАНИ С БУДНА СЪВЕСТ КАТО ВАС АЗ СЪМ АДВОКАТ И АКО МОГА ЩЕ ПОМАГАМ БЕЗВЪЗМЕЗДНО 

виж цялото мнение
Гост 457:
16.11.2013 г.

чл. 417  трябва  да отпадне

виж цялото мнение
Гост 466:
21.11.2013 г.

Подкрепям идеята са отпадане на привилегията по чл.417, т.2 ГПК, както и въвеждането за обжалване на действията на съдебните изпълнители.

виж цялото мнение
Гост 461:
18.11.2013 г.

Подкрепям изцяло!!!

виж цялото мнение
Гост 465:
19.11.2013 г.

отмяна на чл.417 от гпк

виж цялото мнение
Svetoslav Karanikolov(служител в търговска фирма):
22.11.2013 г.

Подкрепям каузата за отмяната на чл.417 от ГПК.

виж цялото мнение
Гост 470:
23.11.2013 г.

az sam edna ot mnogoto postradali ot deistviata na chastni sadebni izpalniteli.za sajalenie tiahnite deistvia me ubiha psihicheski i ikonomicheski.zatova zamihah chujbina,zashtoto ako biah ostanala v balgaria shtiah ili da sam umriala ili v zatvora.tova e polojenieto

виж цялото мнение
Гост 472:
24.11.2013 г.

Преди години станах поръчител за кредит на един вече бивш колега.Той(длъжникът)престана да си плаща кредита...с течение на времето частна фирма е откупила кредита от банката и Частен Съдебен Изпълнител Тодор Луков ми е осъдил без да съм присъствал на дело и т.н. и ми е наложил запор бърху заплатата ми...понеже длъжникът Красимир Хаджиев работи на частно без да се осигорява и нема на негово име нищо...Отидох при Частния Съдебен Изпълнител Тодор Луков да разговарям и да му обесня че длъжникът Красимир Хаджиев работи на часно,че си прави ремонт на къщата,че семейството му имат 4 автомобила и че си живеят луксозен живот на моя гръб,а че на мен ми е наложил запор на заплатата ми от 310лв.,занесох му също така и документи от Райфайзен Банк,където имам кредит и кредитна карта и където плащам месечна вноска от 150лв изкарах мо и извличение на работната ми заплата от фирмата за последната 1 година назад и му показах,че ме оставя да живея на месец с 30лв.,а че длъжникът живее луксозно и т.н.,ЧСИ Тодор Луков се държа арогантно и грубо с мен и ми каза че нищо нямал да направи по въпроса и че аз ще плащам...след няколко месеца му писах имейл на същия ЧСИ и му приложих документите пак от Райфайзен Банк,че имам кредити и че с 30лв.на месец немога да живея,също така му изпратих и писмо...и никакъв отговор...аз продължавам да си плащам запора на кредита,който не съм изтеглил,а длъжникът си живее луксозно,а ЧСИ не прави нищо по въпроса...

виж цялото мнение
Айше Мухтар(Мениджър в МЛМ):
25.11.2013 г.

Нека заедно да спрем геноцида,на който е подложен българският народ !!! Неможе да се дават такива права на банките и ЧСИ!Съсипват човешки животи и ни унищожават,а правителството бездейства !!! Да се обединим,съграждани и да се справим с всеобщия ни враг ! Гласувам и се надявам ЕС да ни помогне в неравната битка !!!

виж цялото мнение
Гост 474:
25.11.2013 г.

За защита на потребителите, нека всички сме с равни права пред закона  !!!

виж цялото мнение
Айше Мухтар(Мениджър в МЛМ):
25.11.2013 г.

СПОДЕЛЯЙТЕ ПЕТИЦИЯТА СРЕД ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ! ОЩЕ СМЕ МНОГО МАЛКО, А ПОСТРАДАЛИТЕ СА ТОЛКОВА МНОГО! ЗА ДА ИМАМЕ УСПЕХ, НЕДЕЙТЕ ПРОСТО ДА Я ПОДПИСВАТЕ, А И Я РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ!

виж цялото мнение
Гост 475:
25.11.2013 г.

Предлагам да започнем акция по обединяване на потърпевште и огласяване проблемите - например организиране временни постове пред канторите и насочване към приемни. Моля да оповестите разрешителен ли е режимът за това или уведомителен?

виж цялото мнение
Гост 476:
25.11.2013 г.

ЧСИ трябва да бъдат вкарани в законовите правила и да отговарят съдебно и наказателно за своеволия.

виж цялото мнение
Гост 477:
25.11.2013 г.

Подписвам с ясно съзнание поради факта,че ЧСИ действат извън закона.За тях всеки длъжник е престъпник без права,аморфно същество,което е длъжно да плаща.Хит в тяхната дейност е грубото обслужване на интересите на монополистите.Съществуват безумни случаи,в които ЧСИ приема за продължаване на изпълнителни действия на изп.дела образувани през 2003г.,приети от ДСИ през 2009г.с начални действия от принудителен характер.

виж цялото мнение
Гост 484:
29.11.2013 г.

Дадоха им много права и се държът с нас като с буклуци.

виж цялото мнение
Гост 483:
29.11.2013 г.

Банките са най-големите обирджии на народа, за момента няма реална защита от техните действия в съюз със ЧСИ

виж цялото мнение
Гост 482:
28.11.2013 г.

Подкрепям!

виж цялото мнение
Гост 505:
06.12.2013 г.

A koga ste svikvat veliko narodno za smiana na konstituziata i za premahvane na tezi lentiai ot tozi parlament na nas opredeleno ni triabva prezidenska republika,vigdam 4e ne pischa po temata ,no vsi4ki koito a komentirat sa potarpevschi ,sapri4asten sam kam tiah nö tova sa za men 4astni problemi ,i ne moge da tarsiat na vsiaka zena za reschenie na tiahnia problem,vsi4ki hora imat niakakvi problemi .Za men triabva da se tragne ot visoko za da se sleze nisko...

виж цялото мнение
Гост 538:
18.12.2013 г.

Вече я докарахме да не смея да подпиша какъвто и да е договор.

виж цялото мнение
Гост 535:
17.12.2013 г.

БРАВО НА ВАС.......САМО ТАКА!!

виж цялото мнение
Гост 539:
18.12.2013 г.

Maй правата на нормалния човек се пренасочиха към едни нетни данъкополучатели! Ей така, безвъзмездно.

виж цялото мнение
Гост 1427:
21.03.2014 г.

Средновековни закони

виж цялото мнение
Гост 1194:
24.01.2014 г.

Наистина трябва да се предприемат  някакви мерки за спиране на произвола на банките и ограничаване на дадените им права .

виж цялото мнение
Гост 1429:
21.03.2014 г.

Аман от робство.

виж цялото мнение
Гост 1425:
20.03.2014 г.

Колко малко му трябва на човек....справедливост!

виж цялото мнение
Гост 1416:
18.03.2014 г.

Възмутена съм, че държавата подлага на геноцид собствения си народ ч/з този чл.417. В Европейското законодателство не съществува този чл.417 или подобен на този. Този чл. 417 е подстрекател на бедния народ, да се самоубива от отчаяние и безизходица, за да се спаси от Униженията и ''РЕЖИМА НА ВЕГЕТАЦИЯ''.

ПОТРЕСАВАЩО!!!! ЧУДОВИЩНО!!!!!! 

ВЪЗКРЪСНА С ПЪЛНА СИЛА '' ВЕЛИКАТА ИНКВИЗИЦИЯ'' В НОВИЯ СИ ОБЛИК ЧЛ.417 - ВМЕСТО В КЛАДА - ТЕ ВКАРВА  В '' РЕЖИМ НА ВЕГЕТАЦИЯ''.

 ДОЛУ ЧЛ.417

ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ ДОСТОЙНО И ПОЧТЕННО!!! 

ДОЛУ ЧЛ.417

ИСКАМ ДА РАБОТЯ И ДА ПЛАЩАМ ТЕКУЩИТЕ СИ СМЕТКИ!!! 

ДОЛУ ЧЛ.417

СЪЗДАЙТЕ УСЛОВИЯТА, ДА РЕАЛИЗИРАМ ДВЕТЕ СИ ЖЕЛАНИЯ.

ОСЪЩЕСТВЯ ЛИ БЪРЗО ТЕЗИ СИ ЖЕЛАНИЯ, ЩЕ СИ ПЛАЩАМ ДАНЪЦИТЕ НА ДЪРЖАВАТА СЪС БЛАГОДАРНОСТ, С РАДОСТ ЩЕ СЕ ГРИЖА И МИЛЕЯ, РОДИНАТА МИ ДА  ВИНАГИ ДА БЪДЕ ВЪВ ВЪЗХОД.

ЕТО, ЧЕ АЗ И ДЪРЖАВАТА СМЕ СКАЧЕНИ СЪДОВЕ.

ЗАТОВА ЧЛ.417 НЯМА МЯСТО М/У НАС. 

ДОЛУ ЧЛ.417!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! DELETE! ENTER! O.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 21 ВЕК  ''РОДИ'' В БЪЛГАРИЯ НОВА СЪВРЕМЕННА ФОРМА НА '' ВЕЛИКАТА ИНКВИЗИЦИЯ'' - 

 

виж цялото мнение
Гост 1369:
11.03.2014 г.

Получих писмо че съм осъден като поръчител имам запор на банковата сметка след проверка във банката миказаха че моито име не фигурирам като длъжник по този заем които сам осъден каквисами правата иможели дами направат такъв запор какво трябва да направя зада мибъде вдигнат запора на сметката

виж цялото мнение
Гост 1367:
11.03.2014 г.

Бях осъден като поръчител от чси ими беше блокирана банковата сметка и неискат дамия разблокират даси тегля парите казах им че има вероятнос да ми бъдат превеждани пари от соцялна помош тъи като съм безработен но те неискат дая разблокират какви сами правата по този случеи

виж цялото мнение
Гост 1354:
09.03.2014 г.

Обират ни ,а ние дремем.Обирджии. Да падне този закон.

виж цялото мнение
Гост 1182:
11.01.2014 г.

Напълно Ви подкрепям и заставям до Вас.

виж цялото мнение
Гост 1183:
13.01.2014 г.

Да се отнемат правата на оберджиите незабавно.

 

виж цялото мнение
Margarita Kostadinova(ТЪРГОВЕЦ):
13.01.2014 г.

Аз съм съгласна с петицията.

виж цялото мнение
Гост 1184:
13.01.2014 г.

"...за правда и за свобода..."

виж цялото мнение
Гост 1186:
14.01.2014 г.

Те ни убиха ! Убиха мечтите ни, всичко за което сме се борили и градили! Живота на децата ни вече няма да е оня мечтания, защото ги повлякохме надолу! Изтегляме им детския влог за да си купим билет за чужбина... да им работим , пари да им носим на тия гадове.

До кога така? До кога с добрата??? До кога с наведена глава ??????

виж цялото мнение
Гост 1187:
14.01.2014 г.

Искам да се ограничат правата на финансовите институции , както и правата на ЧСИ-тата. Това което се случва в страната ни е занонна кражба !!! Тези хора трябва да лежат по затворите !!!

виж цялото мнение
Гост 1188:
14.01.2014 г.

Искам да наблегна и на темата с " фирми купуващи проблемни кредити " Аз също съм сложен на дръвника и се мъча с по-големия си брат . Той откри скапаната им схема. След като кредита стане изискуем той се продава на фирма която уж се занимава с проблемните кредити. Обаче за какво идело реч. Тая фирма си наглася търговете и си купува имота на 3-и търг на безценица с поставено лице, а след това си продава имота на актуалната му пазарна цена. Разбира се , нашият дълг си остава. За това аз едно не мога да разбера. Банката отпуска кредит на 70% или 80% от пазарната стойност. Т.е. тя веднъж ни ощетява и залага риска на нас. Защо след като кредите се влоши не им оставяме жилището си и да се спасяват. Ние сме внасяли през това време пари !!! След това ние да нямаме никакви ангажименти към тях. Другото важно е ЗАКОН ЗА ФАЛИТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА !!! Това също трябва да се борим за него защото и душата ни ще вземат !!!

виж цялото мнение
Margarita Kostadinova(ТЪРГОВЕЦ):
18.01.2014 г.

Да се премахне чл.417.

виж цялото мнение
Гост 1189:
18.01.2014 г.

То да е само тоя член за промяна.Цялата Конституция е направо за хвърляне.

виж цялото мнение
Гост 1190:
18.01.2014 г.

Това трябва да се спре :)

виж цялото мнение
Гост 1196:
24.01.2014 г.

PODPISVAM INISIATIVATA DAJE BIX ISKALA DA NAPRAVA DOBROVOLNO PODPISKA , I LICHNO DA SE ERESHNA S XORA ,KOITO NAMAT I NE MOGAT DA RABOTAT S KOMPUTAR.MOLA VI PISHETE MI NA E-MAIL MOJE LI I KAK DA PREDAM PODOBEN SPISAK

виж цялото мнение
Гост 1197:
29.01.2014 г.

Порочна практика стана банките по бързото производство с помощта на ЧСИ да вземат суми, които не им се дължат, дори без да подозираш за това и без да ти пратят покана за доброволно изпълнение.

виж цялото мнение
Гост 1195:
24.01.2014 г.

Крайно време е да се промени този закон.Не може да бъдеш осъден без да разбереш това и без да можеш да се защитиш.Доста трудно е да се защищаваш,когато са ти блокирани банковите сметки.

виж цялото мнение
Гост 1198:
29.01.2014 г.

Въобще не ми отрази гласа, както и мнението, което написах, го няма...действа ли въобще

виж цялото мнение
Гост 1433:
22.03.2014 г.

По най-бързия начин да с еограничат правата на тези престъпници,като Виктор Георгиев и Васил Колев от В,Търново,които са неетични и нарушават законите на тази държава

виж цялото мнение
Гост 1434:
24.03.2014 г.

Вих добавила да не се наследяват от деца на родители с банкови задължения и изпълнителни листове от ЧСИ и банки произтичащи от поръчителство по кредити. 

виж цялото мнение
Гост 1200:
30.01.2014 г.

Това е пълен тотаритарен член , който незачита мнението и позицията на ответната страна , а говорим , че живеем в демокрация ...

виж цялото мнение
Гост 1201:
31.01.2014 г.

Na dobur chas i uspeh!!!

виж цялото мнение
Гост 1202:
03.02.2014 г.

Считам, че ГПК в сила от 01.03.2008 г. СИЛНО ОГРАНИЧИ ОБХВАТА НА ДЕЙСТВИЯТА НА ЧСИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБЖАЛВАТ. ПРАКТИКАНА ОТ ПОСОЧЕНАТА ДАТА И ДОСЕГА СВИДЕТЕЛСТВА САМО, ЧЕ ПО ТОЗИ НАЧИН РЕШЕНИЯТА НА ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА, КОИТО СА ОКОНЧАТЕЛНИ ЛЕГАЛИЗИРАТ ЧЕСТО КРАЙНО НЕПРАВОМЕРНИТЕ РЕШЕНИЯ НА ЧСИтата, И ТО КОГАТО ВЪОБЩЕ ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ НА ЧСИтата СА ОБЖАЛВАЕМИ. ЕТО ЗАЩО СЧИТАМ, ЧЕ ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ НА ЧСИ КОЕТО РЕФЛЕКТИРА ВЪРХУ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ЛИЦАТА - ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ, КОИТО СА ЗАСЕГНАТИ В ХОДА НА ОПРЕДЕЛЕНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО СЛЕДВА ДА МОГАТ ДА СЕ ОБЖАЛВАТ ПРЕД СЪД, И РЕШЕНИЕТО НА СЪОТВЕТГНИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ПЪК ПО ЖАЛБИТЕ СРЕЩУ ТЕЗИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОДЛЕЖАТ НА ОБЖАЛВАНЕ ПРЕД ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД.

С ПОЧИТ: ВАНЯ ЧАПКЪНОВА

виж цялото мнение
Гост 1203:
04.02.2014 г.

Като депутат в 40-тото Народно събрание имах предложение за това още при приемането на ГПК. В края на мандата внесох предложение за изменение на ГПК именно в този дух.  За съжаление не се прие, но времето доказа, че съм била права. Затова подкрепям изцяло петицията.

виж цялото мнение
Гост 1204:
04.02.2014 г.

Считам, че разпоредбата на чл.417 от ГПк има своето място в правния оборот, но не смятам, че е редно да бъдат давани привилегии само на част от субектите, които по принцип би следвало да бъдат равнопоставени.

Това се отнася не само до банките, но и до общините и държавните институции.

В този смисъл би следвало промяна да претърпи и разпоредбата на чл.420, ал.1 от ГПК, където освен т.9 да бъде изключена и т.2 от чл.417 от ГПК.

 

 

 

 

 

виж цялото мнение
Гост 1205:
04.02.2014 г.

Мисля, че трябва да се помисли и промяна на други текстове, касаещи работата на ЧСИ, включително и тарифата им.

виж цялото мнение
Гост 1206:
04.02.2014 г.

Дано инициативата събере достатъчно привърженици и дано да бъде взета под внимание. На лице е явно нарушаване на конституционните права на българските граждани.

виж цялото мнение
Гост 1207:
04.02.2014 г.

Подписвам само по отношение отмяната на чл.417, т.2 от ГПК

виж цялото мнение
Гост 1208:
04.02.2014 г.

не може съдия изпълнител да не може да бъде спрян от Български съд. Всеки с фалшиви документи и укриване на истинските факти може да поиска да му върнеш пари , които не му дължиш.Да ама ето че може .

виж цялото мнение
Гост 1209:
04.02.2014 г.

da se otmnei

виж цялото мнение
Гост 1210:
04.02.2014 г.

Браво на инициативата! ЖЕЛАЯ ИСТИНСКИ УСПЕХ НА ТОВА НАЧИНАНИЕ! ПОДКРЕПЯМ ИЗЦЯЛО ИНИЦИАТИВАТА ЗА РЕФЕРЕНДУМА.УСПЕХ.....

виж цялото мнение
Гост 1211:
04.02.2014 г.

JELAIA USPEX NA TAZI INITCIATIVA....TOZI  417 AL.2 OT GPK E PROTIVOKONSTITUTCIONEN....

виж цялото мнение
Гост 1212:
05.02.2014 г.

Драстичния дефицит на морал, съсипването на юридическото образование и икономическата среда превръщат частното съдебно изпълнение в България в инструмент за репресия. 

виж цялото мнение
Гост 1213:
05.02.2014 г.

        Подкрепям горещо петицията и съображенията, изложени от колегите и повечето български граждани в умиращата ни държава. Считам, че петицията е важна част от борбата за повече морал в политиката и е задължително за защитата на човешкото достойнство на българите като европейски граждани.

виж цялото мнение
Гост 1214:
05.02.2014 г.

Мария Вълканова - адвокат

Съгласна съм с петицията и я подкрепям напълно. Желая Ви успех. Готова съм да помагам.

виж цялото мнение
Гост 1215:
05.02.2014 г.

a dali sme imali do sega coveski prava tova e razmazvasta masina koyato ni trovi jivota predizvikva neopravimi bolesti zasto ni sa tiya izvergi castni izpilniteli do koga ste ni smazvat v koy vek jiveyem

виж цялото мнение
Гост 1216:
05.02.2014 г.

Мечтая България да е като Исландия!

виж цялото мнение
Гост 1217:
05.02.2014 г.

Изцяло съм съгласен с мотивите на колегата.

адв.Г.Николов

виж цялото мнение
Гост 1218:
06.02.2014 г.

По сега действащия ГПК дайствията на съдия изпълнителя са си направо необжалваеми, предвидени са само два-три случая, като единия от тях не е възможен за длъжника. По този начин той е поставен в много неизгодно положение и в голяма степен е нарушено правото му на защита. В този смисъл спешните промени в кодекса, свързани с разширяване възможностите за обжалване на действията на съдия изпълнителя от длъжника са наложителни.

виж цялото мнение
Гост 1219:
06.02.2014 г.

В моята практика като адвокат съм се сблъсквал с "невъзможността" клиентите ми поне да бъдат уведомени, че има образувано дело срещу тях и че имотът им е изнесен на публична продан и напълно съм съгласен и подкрепям идеята за промяна по отношение на чл.417 ГПК и повечето действия на ЧСИ да могат да се обжалват и то по бързата процедура.

виж цялото мнение
Гост 1220:
06.02.2014 г.

Аз съм една от поредните ,българи,докарани до просяшка тояга от ЧСИ,за пореден път ми вземат от пенсията,която е единственият ми доход.

виж цялото мнение
Гост 1222:
07.02.2014 г.

Държавата е превзета от корпоративния интерес. Това се диктува от задгранични заинтересовани фактори. Както е известно отдавна, банките у нас са чужди. С парите си правят чудеса ...

Аз съм категорично за отраничаване техния финансов доминат.

виж цялото мнение
Гост 1223:
07.02.2014 г.

Тотално ограничение на тези крадци и измамници,нотариусите.Престанете да ограбвате народа,върнете ни веднага правата да се защитаваме,мръсни продажници !!!

виж цялото мнение
Гост 1224:
07.02.2014 г.

Трябва не само да пишем по форумите и да си мислим,че с това сме приключили!Трябва да излезем и да ги пометем.Без да им дава ме възможност да кажат каквото и да било!24 години имаха достатъчно време да ссдипят всичко!СТЕГА ТОЛКОВА.

виж цялото мнение
Гост 1225:
07.02.2014 г.

toplofikazia -riket i tormoz !ne izpolzva6 parnoto , pak pla6ta6 za tarbite -te trqbva da mi pla6tat naem za6toto izpolzvat domatmi kato toplozentrala !! i tam trqbva qk boi za6toto te zadaljavta nasila - v protiven slu4ai "dobrite "mi kom6iida mi pla6tat parnoto kato iskat da im e toplo a ne da kradat ot men .

виж цялото мнение
Гост 1226:
07.02.2014 г.

предлагам да се допълни и с искане за приемане на закон за фалита на физическите лица.

виж цялото мнение
Гост 1233:
09.02.2014 г.

Поредната глупост на правителството да се обере народа заради интересите на отделни хора....

виж цялото мнение
Гост 1235:
10.02.2014 г.

Да по най-бързия начин да се измени чл.417 от ГПК.Не трябва да се дава  възможност повече да се разпореждат Частните съдебни изпълнители.

виж цялото мнение
Гост 1236:
10.02.2014 г.

Няма за каде вече да бавят закона за фалит на физически лица ! Българина отдавна разбра , че всичко е било и Е предизвестно за този така нарече кръг "Мафиотска част от държавата" . Българина също така му е предизвестно и какво следва ! Така , че хайде по-живичко "мърди" ... ! И да трябва някой да наблюдава пряко действията на ЧСИ -индивидуално ! Желая ВИ-НИ успех !

виж цялото мнение
Гост 1237:
10.02.2014 г.

По най бързия начин трябва да им бъдат ограниче.ни правомощията. Народът гине зара ди тях

виж цялото мнение
Гост 1239:
10.02.2014 г.

Тези ЧСИ-та трябва да изчезнат, така както са се появили. На фона на цялата тази мизерия, дето живеем за да работим, те просто ни довършват. Аз не си спомням кой ги измисли тези? Кой им даде такива права? За какво тогава е съдът, след като не можеш да се защитиш по никакъв начин? Аз съм "за" тяхното тотално премахване.

виж цялото мнение
Гост 1240:
11.02.2014 г.

Съгласен съм,че чл.417 от ГПК е измислен в полза на банковото лоби и трябва да бъде заличен.Трябва да бъде приет закона за фалит на физически лица!!! УСПЕХ!!!

виж цялото мнение
Гост 1241:
11.02.2014 г.

да бъде отменен този кръвен чл.417! стига гиноцид над българският народ

виж цялото мнение
Гост 1242:
11.02.2014 г.

трябва да премахнат чси да ги закрият,това са мутри чисти рекетьори,продават имоти на безценица

виж цялото мнение
Гост 1243:
11.02.2014 г.

Точно по този начен трябва да се спре тази ЛЕГАЛНА МАФИЯ!!!!!!!!!!!!!

виж цялото мнение
Гост 1244:
12.02.2014 г.

to se znae !!!

виж цялото мнение
Гост 1245:
12.02.2014 г.

dano da ima polojitelen rezultat !

виж цялото мнение
Гост 1246:
13.02.2014 г.

Мнението ми е че те трябва да изчезнат от страната ни....тва е !!!

виж цялото мнение
Гост 1247:
14.02.2014 г.

Едно от основните неща е да се променят тези части от закона,касаещи ЗАПОРИРАНЕТО НА ДОХОДИ,като се променят праговете на дохода,и условията при които се налагат! 

виж цялото мнение
Гост 1248:
15.02.2014 г.

 Дано успеем!....и   ЧСИ да ги няма!-посредника е винаги излишен!

виж цялото мнение
Гост 1250:
19.02.2014 г.

Време е за радикална промяна в законите за банките и деиствията на ЧСИ. Те заробиха хората и станаха дьржава в дьржавата,безконтролни са и недосегаеми от сьдебната система.Сьсипват бизнеса ,живота ималкото което имаме за да задоволят безконечната си алчност.Време еда се сьбудим като народ и да дадем достоен живот на децата си

виж цялото мнение
Гост 1290:
01.03.2014 г.

Приятели подписвам петицията,но повярвайте ефективнато изменение може да дойде само чрез ревулиционна промяна!с разходки по улиците не става!

виж цялото мнение
Гост 1300:
04.03.2014 г.

tovva sa nai golemite maroderi  ne moje da teglish 5000lv i da vrashtash 10000lv 

виж цялото мнение
Гост 1306:
05.03.2014 г.

Как може чси Маргарита Димитрова да опише имот в землището на с.Стрелец,Старозагорска община за 1/12 част от наследствените земи които не саразделени между собствениците за дълг от 300 лв към заложна къща от гр.ПЛОВДИВ ОТ 2009 г.и нарочно е описала  2 големи ниви не е уведомавала наследниците за провежданите търгове като за последният проведен в периода 5.11 до 5.12.2013 г.случайно разбрахме и е поискала невероятно висока цена и по какъв начин да разберем дали този дял от 7 дка на длъжника е продаден?

виж цялото мнение
Гост 1310:
05.03.2014 г.

АДМИРАЦИИ ЗА ИНИЦИАТИВАТА!

виж цялото мнение
Гост 1442:
27.03.2014 г.

ЧСИ защитават правата на 'народните убийци' - ТЕЦ, ЧЕС, Софийска вода, мобилни оператори и др., на които трябва да плащаме /като през Турско робство/, че са изхабили зъбите си докато ги храним. Дано да се ограничи този произвол.

виж цялото мнение
Гост 1446:
28.03.2014 г.

Напълно поткрепям всички който са против ЧСИ

виж цялото мнение
Гост 1469:
06.04.2014 г.

Такъв рекет облечен във власт не е имало никога в тази държава!

виж цялото мнение
Гост 1524:
15.04.2014 г.

Потърпевша съм,направо не ми се живее от този ужас и невероятните лихви върху лихвите и такси и застраховки и пак лихви....искат да ни няма,това е.

виж цялото мнение
Гост 1545:
30.04.2014 г.

Бухахахааааа, а га ручахте кифтетата ни ривахти а? ЧСИ събира кредита дето вие сте го оплюскали. Начи, някои можем да сме редовни и заради такива нередовни платци като 3329 подписали петицията всички плащаме. Не ЧСИ, пет ЧСИ-та да ви се изсипят един след друг дано. Крал вода и не плащал години наред, после като дойде ЧСИ-то реве по форумите. Малко ви е... МАААААЛКОООО. Заради вас плащаме вода сякаш бира тече от чешмата.

виж цялото мнение
Гост 1551:
11.05.2014 г.

podpisvam se v podkrepa na tazi peticiq ve4e nqkolko godini jiveq v ada s problema 4asten sadeben izpalnitel

виж цялото мнение
Гост 1552:
11.05.2014 г.

predlagam da se organizirat protesti pred luksoznite im i skapi kantori koito kupuvat na nashiq grab tezi nagli kojoderi do koga ste spim i tarpim da ni ma4kat i dokarvat do proseshka toqga

виж цялото мнение
Гост 1553:
13.05.2014 г.

Всеки буден сънародник,като си спомни за прехода,инфлацията,банковият срив,приватизацията,състоялата се политсистема-превърнала хора с плетени пуловерчета в политици,а врагове на капитализма от милиционери в милионери-ще му стане ясно от къде идват много беди днес! Нужно ни е гордо гражданско общество и воля срещу наглеците!

виж цялото мнение
Гост 1561:
26.05.2014 г.

Напълно подкрепям горе написаното

 

виж цялото мнение
Гост 1596:
22.06.2014 г.

дълбоко прави сте, но как ще стане в тази ненормална държава с измислени правила да защитават всичко друго, но не и човешките права

виж цялото мнение
Гост 1669:
16.10.2014 г.

и защо я затворихте петицията

виж цялото мнение
Гост 1670:
20.10.2014 г.

БРАВО

виж цялото мнение
Гост 1671:
21.10.2014 г.

Не знам, как спят спокойно тези бирници.Толкова хора ги ненавиждат и не им желаят нищо добро, че дори не смеят да се изправят с лицата си срещу тях, а пращат помощници.Начинът, по който действат е отвратителен и трябва да се прекрати.

виж цялото мнение
Гост 1675:
30.10.2014 г.

трябва напълно да се промени тяхното удобно законче и да се жали всяко действие предприето от ЧСИ

виж цялото мнение
Гост 1676:
07.11.2014 г.

кои е дал право на шепа хора да се гаврят с българския народ

виж цялото мнение
Гост 1682:
20.11.2014 г.

този закон незабавно трябва да бъде обявен  като упражняващ и имащ ролята за тотално унищожаване на нацията а защо не и на държавата  проклинам тези уроди  който приеха този закон

виж цялото мнение
Гост 1683:
21.11.2014 г.

НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА СЕ ДЕЙСТВА .БЕЗЗАКОНИЕ И ПЛЯЧКОСВАНЕ НА ИМОТИ ОТ СЪДИЯ -ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ.ПО ЛОШО И ОТ ФАШИСТКО.

виж цялото мнение
Гост 1694:
29.01.2015 г.

ЧЛ 417 трябва да бъде отменен и то със задна дата защото имотите на хората бяхя откраднати в периода 2007 г до 2014 г като всички партии в парламента най после да покажат че ще работят и за обикновените хора защото ако те са в парламента са благодарение на тези обиковени хора

виж цялото мнение
Гост 1695:
30.01.2015 г.

Частните съдебни изпълнители да бъдат забранени със закон защото те не работят в интерес за справедливо решение а имат поръчкови оценители а заедно с банката ,прокуратурата и полицията ограбват и убиват обикновените хора крайно време е парламента да бъде отменен чл 417 от ГПК и да се даде възможност на всички потърпевши от този член да се защитят от тази мафия 

    Й,Попова

виж цялото мнение
Гост 1700:
15.02.2015 г.

Защо е затворена петицията?

виж цялото мнение
Гост 1735:
25.03.2015 г.

Активирайте я пак

виж цялото мнение
Гост 1750:
10.04.2015 г.

h.s.i.po opasna mafiq ot tqh nqma 

виж цялото мнение
Гост 1751:
13.05.2015 г.

Saglasen sam.

виж цялото мнение
Гост 1753:
30.05.2015 г.

Да спре произвола!

виж цялото мнение
Гост 1756:
01.07.2015 г.

Време е тези човекоподобни,да бъдат спряни !!! Толкоз са недосегаеми че си позволчжат какви ли не волности ,

виж цялото мнение
Гост 1757:
01.07.2015 г.

Вярвам че заедно ще успеем!

 

виж цялото мнение
Гост 1758:
02.07.2015 г.

Advokatite znaqt kakvo da napravqt !

виж цялото мнение
Гост 1759:
02.07.2015 г.

Този лобистки и мракобесен член е позор за държавата!Искаме незабавна отмяна!

виж цялото мнение
Гост 1760:
06.07.2015 г.

НЕ ТРЯБВА ДА ИМА СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ-ЧАСТНИЦИ!!! С.И. ТРЯБВА ДА СА САМО ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ - СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ПЪЛНОМОЩИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ - ВКЛЮЧИТЕЛНО ДИСЦИПЛИНАРНИ УВОЛНЕНИЯ!!! ЧСИ В МОМЕНТА СА ПРЕСТЪПНИ БАНДИ ВКЛЮЧВАЩИ И ВИСОКО ПЛАТЕНИ БАНДИТИ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА НЕПРАВОМЕРНИ НАСИЛСТВЕНИ ДЕЙСТВИЯ ПОРЪЧАНИ ОТ ЧСИ! ЧСИ СТАНАХА ТОЛКОВА НАГЛИ, ЧЕ ИСКАХА ДА ИМ СЕ РАЗРЕШИ ДА СИ ОТКРИЯТ МАГАЗИНИ ЗА ДА ПРОДАВАТ КОНФИСКУВАНИТЕ СТОКИ, ВЕЩИ ОТ НЕПРАВОМЕРНИТЕ ИМ СИЛОВИ КОНФИСКАЦИИ!!! ЛИЧНО АЗ КАТО ПОРЪЧИТЕЛ НА НЕИЗДЪЛЖЕН КРЕДИТ ОТ 900ЛВ., БЯХ ОСЪДЕН ДВА ПЪТИ БЕЗ ДА СЪМ УВЕДОМЕН, И ОГРАБЕН ОТ ЧСИ НА БАНКА ОББ СЪС 2ХИЛ.ЛЕВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАЙНО ОГРАБВАНЕ НА ПОЛОВИНАТА ОТ ВЛОГОВЕТЕ НА ЖЕНА МИ В СЪЩАТА БАНКА- ОББ!!! ЗАБРАНА НА ТЕЗИ ПАРАЗИТНИ ОБРАЗУВАНИЯ, ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЩИ СЕ В ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ НЕЗАКОННО, И НИЩОПРАВЕЩИ ТЪРТЕЙ -ЖИВЕЕЩИ НА ГЪРБА НА НАРОДА, БЕЗ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ НИКАКЪВ ПРОДУКТ - ТЪРТЕИ!!! 

виж цялото мнение
Гост 1762:
29.07.2015 г.

Спещни мерки за отнемане на правомощията на тези нагли мутри , така наречената тежка артилерия на властта-никъде не обозначени в Конституцията !

виж цялото мнение
Гост 1763:
02.08.2015 г.

На мой родниня е издаден изпълнителен лист и то на агенция за вземания за която аз съм уведомен от изпълнителният лист което естествено е нарушениелДа не говорим, че има вероятност и 5 жодишният давностен срок да е минал и кредитора да няма право да си търси дължимото по съдебен ред.

По този начин съдът ми прехвърля неговите задължения!! 

виж цялото мнение
Гост 1764:
04.08.2015 г.

пуснах мнението си някъде към 2013

някакво развитие има ли

или и вас успяха да подкупят

веке съм в чужбина и не ми пука за ЧСИ

да хване дедовия

виж цялото мнение
Гост 1765:
08.08.2015 г.

Как може да оставят бабите без пенсия А в Перник обслужването е под критика ако отидеш на гишето

виж цялото мнение
Гост 1766:
20.08.2015 г.

Тези престъпници трябва да бъдат забранени със закон,а мутрата,която ги натресе трябва да лежи в затвора. Преди време Омбутсмана каза,че ЧСИ работят на ръба на закона. А аз твърдя съвсем отговорно,че работят извън закона,за това кредиторите ги използват! Личен опит с един варненски бандит,който забърсва дори и несеквестируеми доходи и не му пука,защото се мисли за НЕДОСЕГАЕМ! Ами да,нали тъпанарите са зад него,те и чрез законите го защитават.Не,че в съдилищата е много по-различно. И там газят законите. Ако някой не знае-ето го сценария-ФИРМИТЕ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ И КОЛЕКТОРСКИТЕ ФИРМИ СА НА НЯКОИ ХОРА. ДЛЪЖНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОСЪДЕНИ НА ВСЯКА ЦЕНА,ДОРИ И С ГАЗЕНЕ НА ЗАКОНА! И си го правят хорицата-личен опит,но за това по-късно. 

виж цялото мнение
Гост 1767:
20.08.2015 г.

Заличаване на нелегитимните антиконституционни правомощия на топ артилерията на българската мафия !

виж цялото мнение
Гост 1769:
08.09.2015 г.

ДОКОГА  ШЕ ПРОДАЛЖАВАТ НЯМА ЛИ ПРАВА ЗА ТЕЗИ ОБИРДЖИИ  ТЕ ЛИ СА ЗАКОНА 

виж цялото мнение
Гост 1770:
29.09.2015 г.

може ли единствен доход пенсия от 220 лв да бъде запориран от чси яница джинджева и милен базински  при това инвалидна пенсия нужна за лекарства и храна справедливо ли е това трябва най после да се направи народа на тази садебна гилотина и незаконно забогатяване на чси и участието им в имотни мафии на първо място в град шумен с главен изпълнител чси ясен бойчев

виж цялото мнение
Гост 1773:
05.10.2015 г.

крайно време е

виж цялото мнение
Гост 1775:
21.10.2015 г.

Да се обърнат законите в защита на гражданина, а не на мафиотскатае сплав от политици, прависти, икономисти и престъпници. Не може да има правно основание такъв закон " Осъден по непроверени дани" - чл. 417. Това е най-толямото престъпление на демокрацията, защото може да бъдеде осъден всеки човек без да е виновен и резултатът е плачевен за българина - унижен и унистожен.

виж цялото мнение
Гост 1776:
21.10.2015 г.

Да се обърнат законите в защита на гражданина, а не на мафиотскатае сплав от политици, прависти, икономисти и престъпници. Не може да има правно основание такъв закон " Осъден по непроверени дани" - чл. 417. Това е най-толямото престъпление на демокрацията, защото може да бъдеде осъден всеки човек без да е виновен и резултатът е плачевен за българина - унижен и унистожен.

виж цялото мнение
Гост 1781:
19.11.2015 г.

Само това ли трябва да се промени?!

Смятате ли, че всичко друго е наред?!

виж цялото мнение
Гост 1782:
19.11.2015 г.

Крайно време е народа да скочи срещу мафията 

виж цялото мнение
Гост 1783:
03.12.2015 г.

това правителство е поредната измама. няма да напрявят нито реформи, нито каквото и да било добро народа и държавата!!!

виж цялото мнение
Гост 1784:
07.12.2015 г.

Защо изпбщо се допусна това уродливо нещо наречено ЧСИ?Държавата си има достатъчно начини да си събира това,което и се дължи...ЧСИ-тата са обслужващото звено на мародерите на народа -банки и небанкови кредитни институции,топлофикации,мобилни оператори... 

виж цялото мнение
Гост 1787:
04.03.2016 г.

За съжаление май нищо не се случва с тези референдуми и петиции...

виж цялото мнение
Гост 1788:
08.03.2016 г.

Подкрепям петицията!

виж цялото мнение